A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1548 - Információ - AdatbázisokOnline

A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1548 - Információs oldal

A segédlet címeA zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1548
A segédlet alcímen.a.
TörzsszámXII. 1.
Azonosító247
OrszágkódHU
IntézménykódMNL ZML
Rekordok száma582 db
A segédlet jellegeoklevélregeszta
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőBővülő, a feltöltöttség aránya nem megbecsülhető
Iratanyag típusan.a.
A segédlet leírására vonatkozó adatokA zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1548
Verzióval kapcsolatos információkn.a.
Általános megjegyzések0,7 MB

A hiteleshelyek (loca credibilia) olyan egyházi testületek - káptalanok és konventek - voltak, amelyek a felek kérésére, vagy hatósági megbízás alapján állítottak ki közhitelű okleveleket. A magyar jogélet e sajátos intézményrendszere a másutt korán elterjedt közjegyzők funkcióit látta el egészen a XIX. századig.

A hiteleshelyek hatásköre azt a területet foglalta magában, amelyen a testületek emberei hiteleshelyi tevékenységet végeztek, és amelyről a lakosok a testületet felkeresték bevallás tenni. A területi hatáskör kezdetben a szokásjog alapján formálódott, majd Zsigmond idejétől törvény szabályozta, hogy a jogügyletről az abban a megyében működő hiteleshelyen állítsák ki az oklevelet, ahol a jogügylet tárgyát képező birtok feküdt. Ezt az elvet Werbőczy Hármaskönyve is megerősítette. A XVI. század második felében ez a kötöttség a török terjeszkedés miatt oldódott fel.

A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak 1526 utáni okleveles anyagában a két hiteleshelyhez intézett királyi parancsok, főméltóságoktól érkezett megkeresések, valamint az ezekre adott válaszok fogalmazványai vagy megpecsételetlen tisztázatai, továbbá a hiteleshelyek előtt tett bevallások fogalmazványai esetleg tisztázatai találhatók.


A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkInternet (1544-ig)

http://www.zml.hu/adatbazisok/oklevelek/oklevelek.php
Létrehozásában közreműködőkBilkei Irén
Létrehozásáért felelős személyMNL ZML

Bilkei Irén
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására_
A segédlet módosításai és változtatásaiMySQL + Linux + PHP
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák