Az 1720. évi országos összeírás - Információ - AdatbázisokOnline

Az 1720. évi országos összeírás - Információs oldal

A segédlet címeAz 1720. évi országos összeírás
A segédlet alcíme-
TörzsszámN 79
Azonosító52
OrszágkódHU
IntézménykódMNL OL
Rekordok száma223.253 db
A segédlet jellegeteljes körű darabszintű, digitalizált képekkel ellátott adatbázis
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőlezárt
Iratanyag típusaÖsszeírás/elszámolás
A segédlet leírására vonatkozó adatok
A korábbi, 1715. évi összeírással való elégedetlenség arra késztette a hatóságokat, hogy 1719-ben a conscriptio hiányosságainak kiküszöbölése végett az összeírás megismétlését határozzák el. Erre 1720-ban került sor, és ez lett az oszmán uralom alól teljesen felszabadult ország első, minden vármegyére kiterjedő összeírása.
    Az 1715-ös összeírással szemben 1720-ban csak a külsőségekkel rendelkező jobbágyokat, zselléreket és lakásokat kellett összeírni. A szegényebb réteg, az, amelynek csak háza volt vagy az sem, az összeírásból és így az adózásból kimaradt, hacsak a foglalkozásuk vagy más címen fel nem kellett venni őket. Ezúttal sem vették fel a nemességet, azonban fel kellett venni minden nem nemest, akit a földesúr minden pénzbeli vagy munkában végzendő szolgálat alól felmentett, továbbá az ellenszolgáltatásért a földesúr jobbágytelkén gazdálkodó nemest. Rajtuk kívül nem került összeírásra a papság és a tanítóság, de bekerült az összeírásba a jobbágyföldet művelő vagy bérlő, továbbá a kereskedelmet űző zsidóság is. A városokban azokat a lakosokat is fel kellett venni, akik iparból és kereskedelemből élve bizonyos jövedelemmel bírtak, még akkor is, ha csak külsőség nélküli házuk, vagy még az sem volt.
     Miután az 1718-ban megkötött pozsareváci béke teljesen felszabadította a török uralom alól az ország területét, az 1720-as összeírás már az egész ország területére kiterjedhetett, beleértve a katonai uralom alatt álló területeket is. Nem terjedt ki azonban az Erdélyi Fejedelemségre és nincsen nyoma annak, hogy Horvát- és Szlavónországot a hozzátartozó részekkel és a határvidékkel együtt összeírták volna. A Határőrvidék községeinek csak polgári lakosságát írták össze. Mivel ezek a települések vármegyei fennhatóság alá tartoztak, itt is írták össze. Ez az oka annak, hogy egyes községek a megye és a Határőrvidék összeírásában is szerepelnek. Ugyancsak kétszer szerepelnek a két megye határán fekvő helységek, mint pl. Eger városa.
Az összeírás fogyatékosságát az összeírók különböző egyéniségén kívül az is okozta, hogy hiányoztak a legfontosabb segédeszközök, így sok megye nem is tudta pontosan elkészíteni községeinek jegyzékét. Hiányoztak a pontos kimutatások a nemességről is, és az adatok felvétele gyakran nem a helyszíni szemle alapján készült. Nem voltak egységesek a jogi fogalmak sem, és minthogy az összeírók egészen más vidékről származtak, nem ismerhették a helyi viszonyokat és gyakran nem a nép nyelvét sem ismerve, a válaszokat sokszor saját szemléletük alapján értékelték. Gyakran még a községek nevét is torzítva írták, és a töröktől visszafoglalt területen, a magyartól teljesen elütő gazdasági rendszer következtében, nem értették meg a gazdasági fogalmakat. Ritkán bár, de mégis előfordult, hogy egyes összeírók nem végeztek lelkiismeretes munkát, elfogadták a lakosok hamis vallomásait, aminek következtében sokan kivonták magukat az összeírás alól.
     Az adatbázis az összeírt személyek (adózók) és helységek nevét, és a település legfontosabb gazdasági adatait (observatio) tartalmazza. A korabeli helységnevek mellett feltüntettük az illető település Lipszky Repertorium (1808) szerinti névalakját is, valamint az 1913-as nevét és hogy akkor melyik megyében volt található. Ezen kívül megadtuk a település mai nevét és megyéjét (ha a mai Magyarország területén kívül található, akkor az ország rövidítését) is. A kutatók további információkat az adatbázis mellett található digitalizált képekből szerezhetnek.
Verzióval kapcsolatos információk1.0
Általános megjegyzésekA községi leírásokkal a kialakított mezők bővítendők.
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Létrehozásában közreműködőkAdatrögzítők: Ghillányi Magdolna, Kovács Zsuzsanna, Martí Tibor, Németh György, Németh István, Szepesiné Simon Éva, Szerényi Ildikó, Szirtes Zsófia, Tuza Csilla
Létrehozásáért felelős személyNémeth István
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkvan
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáran.a.
A segédlet módosításai és változtatásai-
A módosítások rövid összefoglalása-
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája-
Táblák