Bálványossy Tibor fényképgyűjteménye 1899 - 1959 - Információ - AdatbázisokOnline

Bálványossy Tibor fényképgyűjteménye 1899 - 1959 - Információs oldal

A segédlet címeBálványossy Tibor fényképgyűjteménye 1899 - 1959
A segédlet alcímen.a.
TörzsszámXV.34.
Azonosító201
OrszágkódHU
IntézménykódMNL SML
Rekordok száma4.481 db
A segédlet jellegeDarabjegyzék
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőLezárt
Iratanyag típusaFénykép
A segédlet leírására vonatkozó adatok

Bálványossy Tibor igali főszolgabíró fényképalbumai

 

…az emlékezet megőrzésének bármely formája valamilyen céllal bír, vagyis nem véletlenszerű, hanem választás eredménye”[1]

 

 

Bálványossy Tibor fényképalbumai letétként kerültek a Somogy Megyei Levéltárba. A fényképalbum-gyűjtemény eredetileg talán 20-21 kötetből állhatott. Ebből 10 kötet van a levéltár birtokában. A meglévők: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 18 és 19-es kötet: Az albumok nem szoros időrendben követik egymást.

 

Bálványossy Tibor a Somogy megyei Keresztespusztán született, 1894-ben. 1914. október 25. és 1918. november 30. között frontszolgálatot teljesített, majd egyetemi tanulmányait befejezve, 1920-ban doktorátust szerzett.[2]

Közigazgatási pályafutását a kaposvári alispáni hivatalnál kezdte meg, ahol 1920-ban már aljegyző. Nemsokára tiszteletbeli főjegyzőnek nevezték ki. 1928-tól a Kaposvári járás tiszteletbeli főszolgabírája. 1930-ban került Igalra, ahol először helyettes főszolgabíró, majd ugyanebben az évben (május 5.) főszolgabírónak választották.[3]

 

Bálványossy Tibor - amatőr fényképész -a saját készítésű fényképeit maga rendezte albumokba, tematikus és kronologikus rendben.

 

„Mi volt az, amit Bálványossy Tibor megörökítésre méltónak tartott az életében? A rövid válasz így hangzik: a lényegest és a különöst.”[4] Családról, ünnepről, szórakozásról, utazásról, stb. készült felvételei - „fénnyel írt naplója” bemutatja egy középosztálybeli vidéki tisztviselő életét.


II. album (1900-1925) 923 db fotó

 

III. album (1912-1927) 330 db fotó

 

IV. album (1916-1928) 385 db fotó

 

V. album (1922, 1924, 1925, 1928-1929)

[Az albumban szereplő fényképeket tévesen sorszámozták. Az eltérés az 50. oldaltól észlelhető, itt a 100. fénykép helyett 50-es sorszámtól indul újra a számozás.]

320 db fotó

 

VI. album (1926, 1929, 1930) 211 db fotó

 

VIII. album (1900-1933) 314 db fotó

 

X. album (1905-1937, 1941-1943, 1945, 1952, 1956, 1959) 666 db fotó

 

XIV. album (1926, 1930, 1936, 1939) 434 db fotó

 

XVIII. album (1899, 1920, 1935, 1941-1942) 448 db fotó

 

XIX. album (1938-1943) 450 db fotó[1] Csóti Csaba: Egy amatőr „fényíró” ünnepnapjai. In Pásztor Cecília (szerk.):Rendi társadalom-Polgári Társadalom 14. köt. Salgótarján, 2002, Nógrád Megyei Levéltár, 235. p. (továbbiakban: Csóti Cs.)

[2] Csóti Cs. 2002, 233. p.

[3] Somogymegye Trianon után. Szerk: Dömjén Miklós, Budapest, [É. n.] 343. p. (továbbiakban: Dömjén M.)

[4] Csóti Cs. 2002, 235. p.

Verzióval kapcsolatos információkn.a.
Általános megjegyzésekFotógyűjteményből Bálványossy Tibor igali főszolgabíró fényképgyűjteménye
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkInternet (http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem
Létrehozásában közreműködőkDomokosné Szalai Zsuzsanna
Létrehozásáért felelős személyMNL SML - Domokosné Szalai Zsuzsanna
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáraDublin Core-ra épül
A segédlet módosításai és változtatásain.a.
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák