Címereslevél-adatbázis - 80 - Adatlap - AdatbázisokOnline

1.1. Törzsszám : HU MNL OL R 64
1.1. Jelzet : 1_0068
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : téka
1.2. Restaurált : NEM
1.2. Formátum : lap (hajtogatott)
1.2. Állapot : néhány helyen szakadt
1.2. Magasság (cm) : 49
1.2. Szélesség (cm) : 77
1.3. Nyelv :
 1. latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy :
 1. magyar nemesség megújítása
 2. címer
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet :
1.8. Személyek :
 1. Adományozó - Rudolf - magyar királyMagyar Nemzeti Levéltár - - -
 2. Adományos - Kampmacher Jakab - körmöci és selmeci bányakamarák lovasságának kapitánya (equitum camerarum nostrarum montanarum Cremniciensis et Schemniciensis capitaneus)Magyar Nemzeti Levéltár - - -
 3. Adományos által - Kampmacher Sebestyén - Magyar Nemzeti Levéltár - - - fivére
 4. Ellenjegyző - Heresinczy Péter - választott győri püspök, főkancellárMagyar Nemzeti Levéltár - - -
 5. Ellenjegyző - Tiburtius Himmelreich - Magyar Nemzeti Levéltár - - -
1.9. Helyek :
 1. Eredeti kiállításának helye - Prága
1.10. Dátumok :
 1. Eredeti kelte - 1588.05.12.

2.1. Megpecsételt : IGEN
2.2. Pecsét(ek) :
.Megpecsételés módjaFelzetFajtaTokÁllapotRestauráltLeírásMéret
1.függőpecsétNEMmagyar királyi titkospecsétnincshiányosNEM 9 (12)
3.1. Címer(ek) :
 • Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum, linea in formam crucis ducta quadripartitum, in cuius superiori dextra et inferiori sinistra rubris scuti areis, supra triiugem viridem collem singula grus naturali suo colore depicta, expansis alis et capite in dextrum scuti latus conversa, extento collo, vigilantique similis, dextro pede insistere, sinistro vero gladium bipennem nudum tenere; in scuti vero sinistra superiori et dextra inferiori sibi acuminatim cohaerentibus coelestini coloris partibus singulum pecten aureum positum esse conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate, inter duo cornua bubalina ad instar buccinarum erecta, atque hinc coelestino et aureo, illinc rubro et albo coloribus distincta, priori per omnia conformem gruum proferente ornatam. A summitate vero sive cono cassidis, laciniis seu lemniscis, hinc coelestini et aurei, illinc albi et rubri colorum, in scuti extremitates sese defundentibus, illudque decenter exornantibus. - Van címerfestmény - - ép - A sisakdísz bivalyszarvai jobbról kékkel és arannyal, balról vörössel és ezüsttel vágottak. Beszélő címer, a fésű (német: Kamm) az adományos vezetéknevére utal.
  • Címerszőnyeg: arany keret, barokkos díszkeret, rózsaszín damaszkolt háttér, négy puttó: az egyik nádszálat, a másik láncos buzogányt, a harmadik kalapácsot és fogót, a negyedik két szöget tart kezében
  • Pajzs: - reneszánsz pajzs - kékkel és vörössel negyedelt - - nincs - Nincs - Nincs
   • Címerkép: hármasdomb
   • Címerkép: daru
   • Címerkép: kard
   • Címerkép: fésű
   • Sisak: pántos sisak - korona
    • Sisakdísz elem: bivalyszarv
    • Sisakdísz elem: daru
    • Sisakdísz elem: kard
    • Sisaktakaró: kék-arany
    • Sisaktakaró: vörös-ezüst
4.1. Narratio : … fidelibus servitiis … a multis iam annis in diversis locis et confiniis contra immanissimos Christiani nominis hostes turcas, non parcendo vigiliis et laboribus, nullaque vitae pericula subterfugiendo, indesso studio fideliter, constanter et militariter exhibuit et impendit, ac in praefato capitaneatus officio suo apud praedictas nostras cameras montanas nunc quoque pari fidelitatis constantia utiliter exhibet et impendit.
4.2. Kihirdetési záradék :
4.3. Kiadás :
 1. Áldásy I. No. CXXV. -
 2. Nyulásziné No. 264 -
4.5. Megjegyzés : Rendkívül díszes intitulatio. 1819.08.15-én ajándékozta a könyvtárnak Schretter József. Mellette Schretter Józsefnek, a nagybányai királyi bánya- és pénzverde-felügyelő főhivatal számvevőtisztjének irata a címereslevéllel kapcsolatban (1819).
4.6. Képek :