KÜM repertórium - 150751 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Adatbázisok > KÜM repertórium > Rekord adatlapja
Állag : j (TÜK iratok)
Év : 1988
Fejezet : IV Magyarország és a külállamok minden oldalú kapcsolatára, illetve a külállamok belső helyzetére és nemzetközi kapcsolataira vonatkozó iratok
Ország : Bulgária
Doboz (raktár) : 29
Tételek:
21-10: A Bolgár Népköztársaság bel- és külpolitikája, a magyar-bolgár kapcsolatok helyzete. 002751
21-10: Bolgár-török szakértői tárgyalások. 002513/2-ig
21-10: Bulgária kapcsolatának alakulása Indonéziával és a Fülöp-szigetekkel. 002479
21-10: Bolgár-török jegyzőkönyv a kétoldalú kapcsolatok fokozatos normalizálásáról. 001452/4-ig
21-10: Sz. Georgiev közlései a bolgár külpolitika törekvéseiről a Balkánon. 001361
21-10: Bulgária és Nyugat-Berlin viszonya. 002231
21-10: Bulgária kapcsolata Ausztráliával és Új-Zélanddal. 001257
21-10: Olasz-bolgár kapcsolatok. 004747
21-10: Szovjet vélemény a bolgár külpolitikáról. 001361/1
21-13: Kádár János et. bulgáriai meghívásának érvényessége. 002881
21-13: A bolgár Államtanács első elnökhelyettesének kairói látogatása. 001228
21-13: A bolgár miniszterelnök iráni látogatása. 002563/3-ig
21-13: Atanaszov berlini tárgyalásairól. 002965
21-13: Bolgár vezetők látogatási tervei. 003913
21-13: Georgi Atanaszov bolgár kormányfő ausztriai látogatása. 004056
21-13: Atanaszov látogatása Irakban. 002481
21-13: Sztanko Todorov a Nemzetgyűlés elnökének Japánban tett látogatása. 002083
21-13: Összefoglaló anyagok kérése. 002282
21-13: Sztanko Todorov, a Nemzetgyűlés elnöke vezette küldöttség portugáliai látogatásáról. 001806
21-14: Bolgár-izraeli kapcsolatok. 003646
21-14: Balevszki akadémiai elnök véleménye. 00627
21-14: Tájékoztató a magyar-bolgár kapcsolatokról. 002333/2-ig
21-15: Bolgár szakértőket ért atrocitások Líbiában. 00758/1
21-15: A bolgár kolóniát ért sérelmek Líbiában. 00758
21-16: Változások a protokoll eljárásokban 00255
21-17: Bulgária közműfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségének ügye. 004767
21-20: A BKP KB titkárának tájékoztatója a KB július 19-20-i üléséről. 003453/2-ig
21-20: Szovjet vélemény a bolgár belpolitikáról. 00208113-ig
21-20: Információk a BKP Központi Ellenőrző-Revíziós Bizottság a „Trud” cikke kapcsán hozott határozatának a visszhangjáról. 001805
21-20: A bolgár politikai intézményrendszer változásairól. 00962
21-22: Sz. Mihajlov KB titkár várható felmentése. 002271/1-ig
21-25: Előzetes jelzések a BKP január végi országos konferenciájáról. 00536/6-ig
21-25: Grisa Filipov beszédének felterjesztése. 003223
21-25: A BKP létszámnormái a helyi pártszerveknél. 004407
21-26: A BZNSZ időszerű tevékenysége. 002962
21-27: Bolgár kérés a bolgár-török vita kapcsán. 00601
21-109: Szvetlin Ruszev felszólalásáról. 003608
21-116: Gyovai et. búcsúlátogatása T. Zsivkovnál. 004101
21-116: Simics Sándor megbízólevelének átadása T. Zsivkovnak. 004524
21-135: Bolgár tájékoztatás Mladenov bolgár külügyminiszter izlandi látogatásáról. 002902/1-ig
21-135: Mladenov tárgyalásai Varsóban. 002480
21-135: Mladenov belgiumi tárgyalásairól. 004408/1-ig
21-135: Ganev bolgár külügyminiszter-helyettes tiranai tárgyalása a diplomáciai képviseletek szintjének kölcsönös emelése. 00596
21-135: Mladenov olaszországi látogatása. 004929
21-135: Mladenov tárgyalási Luxemburgban. 004566/1-ig
21-144: Jelentés dr. Bényi József és Ljuben Gocev külügyminiszter-helyettesek szófiai tárgyalásairól. 004189
21-146: Iván Katrandzsijev a BNK KÜM II. Területi Osztály vezetőjének látogatása. 004321
21-146: Baráti találkozó a bolgár Külügyminisztériumban. 003288
21-146: Beszélgetés Lukanov et.-sal. 002483
21-146: Látogatás a Parasztpárt külügyi titkáránál. 00628
21-146: Levéltovábbítás kereskedelmi miniszterhez. 003079
21-148: Az emberi jogok bulgáriai bizottságairól. 004656
21-154: Diplomaták bulgáriai mozgáskorlátozásának enyhítése. 003726/1-ig
21-168: Péter Mijatev bolgár nyelvész professzor kitüntetésének továbbítása. bítása. 002467
21-168: Kitüntetés átadása Sztojan Radev történésznek. 001800
21-261: Változások a D. Komszomol struktúrális és területi felépítésében. 00966