KÜM repertórium - 150920 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Adatbázisok > KÜM repertórium > Rekord adatlapja
Állag : j (TÜK iratok)
Év : 1988
Fejezet : IV Magyarország és a külállamok minden oldalú kapcsolatára, illetve a külállamok belső helyzetére és nemzetközi kapcsolataira vonatkozó iratok
Ország : Csehszlovákia
Doboz (raktár) : 34
Tételek:
29-52ht: A csehszlovák korona egytényezős árfolyamának bevezetése. 004230
29-30: Magyar-csehszlovák igazságügyi kapcsolatok. 001687
29-31: A csehszlovákiai közbiztonsági helyzet alakulása 1984-1986. között. 00697
29-35: Tájékoztató az idegenrendészeti munkáról. 002055
29-35: Csehszlovák-román idegen-rendészeti problémák. 003933
29-36: Határon történő vízumfelvétel bevezetése Csehszlovákiában. 003932
29-38: Markója elvtárs Csehszlovákiai útjának előkészítése. 002542
29-38: Amnesztia CSSR megalakulásának 70. évfordulója alkalmából – első lépés az emigrációval való konstruktív együttműködés felé. 004387
29-50: A csehszlovák-NDK 1986-90. évi tervkoordinációs egyeztetés. 001827/1-ig
29-50: Csehszlovák-iráni és csehszlovák-iraki gazdasági kapcsolatok. 004229
29-50: A csehszlovák közgazdasági elméleti gondolkodás néhány kérdése. 004557
29-50: Csehszlovák mezőgazdaság irányításának kérdése. 002871
29-50: „Irányelvek a gazdasági mechanizmus komplex átalakításának biztosításához” c. 29/1988. sz csehszlovák kormányhatározat. 001699
29-50: A csehszlovák népgazdaság termelőbázisának reformjára kiadott elvek. 001576
29-50: Csehszlovák-szovjet gazdasági kapcsolatok. 00271
29-50: Csehszlovák népgazdaság 1987.évi fejlődésének előzetes eredményei. 00268/4-ig
29-50: KGST integrációs akciókban való csehszlovák részvétel. 00272
29-50: Csehszlovák-brazil gazdasági kapcsolatok. 003318/1-ig
29-50: Az új vámszabályok bevezetésének visszhangja. 004702
29-50: A csehszlovák nagykereskedelmi és felvásárlási árreform hatása a kiskereskedelmi árakra. 004792
29-51: Csehszlovák összefoglaló értékelés kétoldalú gazdasági kapcsolataink helyzetéről; 001830/1-ig
29-51: Felkészülés a magyar-csehszlovák 1991-95. évi tervkoordinációra. 00959/1-ig
29-52: Csehszlovák valutarendelkezések. 001700
29-53: Csehszlovák-szovjet gépipari együttműködés egyeztetése. 001779
29-53: Az 1987-88-as fűtési szezon tapasztalatai Csehszlovákiában. 002223
29-53: Szovjet-csehszlovák biotechnológiai együttműködés. 00698
29-54: Együttműködés kialakítása a műszaki-tudományos informatikában. 00269
29-54: Mikroszámítógépgyártás Csehszlovákiában. 00114
29-56: A csehszlovák-NSZK közúti-szállítási és a csehszlovák-USA légügyi egyezmény. 001989
29-56: A Csehszlovák közlekedés 1987. évi teljesítése és feladatai. 002056
29-58: Csehszlovák javaslatok a turizmus megkönnyítését illetően. 001287
29-316: Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények elemzése és a megelőző munka feladatai. 001431
29-501: A „reform-gondolat” a CSKP KB VII. ülésén. 00406''
29-503: Csehszlovák-szovjet kormányközi megállapodás a közvetlen vállalati kapcsolatok nemzeti valutákban történő elszámolására. 001580/1-ig
29-504: EGK-csehszlovák tárgyalások. 00448/7-ig
29-513: Csehszlovák-szovjet 1991-95. évi tervkoordináció eddigi eredményei 004035/1-ig
29-513: A Csehszlovák Állami Tervbizottság elnökének tárgyalásai. 002058
29-527: Csehszlovák javaslat a magyar-csehszlovák munkaerőcsere keretében Szlovákiába átjáró magyar állampolgárok vámproblémáinak rendezésére. 001745
29-536: Az építőipar 1987. évi tervteljesítése. 00551
29-552: MNK és CSSZSZK közötti növényvédelmi egyezmény, valamint a MNK és a CSSZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumai közötti megállapodás a közös növényegészségügyi vizsgálatokról. 00934
29-555: Akció a gabcsikovó-nagymarosi vízlépcső ellen. 00511/21-ig
29-555: Krivokláti vízerőmű építése. 001112
29-571: Csehszlovák-szovjet 1988. évi áru-csereforgalmi jegyzőkönyv. 00696/2-ig
29-586: Idegenforgalom fejlesztésére tett intézkedések. 001778