Kutatási segédlet az egyházi anyakönyvi másodpéldányok használatához - Információ - AdatbázisokOnline

Kutatási segédlet az egyházi anyakönyvi másodpéldányok használatához - Információs oldal

A segédlet címeKutatási segédlet az egyházi anyakönyvi másodpéldányok használatához
A segédlet alcímen.a.
TörzsszámIV.429
Azonosító189
OrszágkódHU
IntézménykódMNL SML
Rekordok száma1.884 db
A segédlet jellegeAdatbázis
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőLezárt
Iratanyag típusaFelekezeti anyakönyvi másodpéldány
A segédlet leírására vonatkozó adatok

VONYÓ ANITA

 

KUTATÁSI SEGÉDLET AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK HASZNÁLATÁHOZ

 

 

BEVEZETŐ

Minden típusú családkutatás elengedhetetlen és legmegbízhatóbb forrása az anyakönyv. Az anyakönyvek azonban nemcsak genealógiai, hanem történeti-statisztikai, valamint demográfiai kutatások legfontosabb forrásait is jelentik. Az anyakönyv az a hatósági nyilvántartás, amely közhitelűen tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok változásait. Az anyakönyvbe történő adatok bevezetésének hivatalos rendje az, hogy az anyakönyvbe csak jogszabályban meghatározott adatok vezethetők be, meghatározott formában és eljárás szerint. A születési, a házassági és a halotti anyakönyvbe kizárólagosan az erre feljogosított hivatalos személy, azaz az anyakönyv-vezető végezhet bejegyzést.


A keresztelési, házassági, halotti anyakönyvek nemcsak a szentségek kiszolgálását rögzítették, hanem egyúttal közhitelű dokumentumoknak számítottak, mivel 1895. október 1. előtt állami anyakönyvezés nem létezett. Az anyakönyvi kutatás megkezdése előtt a kutatónak tudnia kell az általa keresett személy, illetve család lakóhelyét, vallását, valamint a születés, a házasság vagy a halálozás helyét és időpontját. Az egyházigazgatási beosztásokkal kapcsolatban célszerű mindig, a kutatás megkezdése előtt, a megfelelő egyházi sematizmusokban való tájékozódás.

 

Alábbi táblázatunkban Somogy vármegye 1895 előtti katolikus, református és izraelita felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak kutatásához nyújtunk segítséget. A Somogy Megyei Levéltár őrizetében lévő anyakönyvekben fellelhető települések alfabetikus sorrendben kerültek felsorolásra. Amennyiben a település mai nevétől jelentősen eltérő névváltozattal találkoztunk, adatbázisunkban ezt feltüntettük. A közigazgatási és az 1950 utáni megyei hovatartozás megjelölése a további családtörténeti kutatásokat segítheti. Az anyakönyvezés helye azt a települést nevezi meg, melynek anyakönyvét a levéltári kutatás folyamán ki kell kérni.

 

Felhasznált irodalom

 

  1. A Magyar Korona Országainak helységnévtára. Szerk. Jekelfalussy József. Bp., Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, 1892.
  2. A Magyar Köztársaság helységnévtára 1995. Szerk. KSH Népszámlálási Főosztály. Bp., KSH, 1995.
  3. Magyarország történeti helységnévtára. Somogy megye (1773-1808). Összeáll., szerk. Lelkes György. Bp., Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, 2008.
  4. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 18. Baranya megye. Szerk. Kovacsics József. Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 2001.
  5. Magyarország történeti statisztikai hegységnévtára 12. Somogy megye. Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 1997. 
  6. Somogy megye földrajzi nevei. Szerk. Papp László, Végh József. Bp., Akadémiai Kiadó, 1974.
  7. A Somogy Megyei Levéltár belső anyakönyvi segédlete.
  8. www.mol.gov.hu/családtörténet
Verzióval kapcsolatos információkn.a.
Általános megjegyzések800 MB
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkInternet (http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem
Létrehozásában közreműködőkVonyó Anita
Létrehozásáért felelős személyMNL SML - Vonyó Anita
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáraDublin Core-ra épül
A segédlet módosításai és változtatásain.a.
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák