Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 58173 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1876.07.14. (29. ülés)
Napirendi pontok:
(29. ülés) 1. A Cs. Kir. Szabadalmazott Déli Vaspálya Társaság olaszországi vonalainak eladására vonatkozó pótegyezmény jóváhagyása (KöKöM)
(29. ülés) 2. Javaslat Kolbenhayer Mór soproni evangélikus lelkész, és Stronó Ferenc kitüntetésére a Ferenc József Rend lovagkeresztjével (VKM)
(29. ülés) 2. Stornó Ferenc soproni építőművész kitüntetése a helybeli gótikus templom restaurálásáért
(29. ülés) 3. Javaslat Zelenka Lajos volt építészeti igazgatósegéd árvája, Zelenka Amália részére kegydíj adományozása tárgyában (KöKöM)
(29. ülés) 4. Javaslat Meczner Antal osztálytanácsos részére a Margit-híd építésének sikeres felügyeletéért a legfelsőbb elismerés nyilvánítása tárgyában (KöKöM)
(29. ülés) 5. A kereskedelmi és váltóügyi bíráskodásról és eljárásról szóló horvát törvényjavaslat bemutatása (HSzDM)
(29. ülés) 6. Thaly Kálmán miniszteri osztálytanácsos részére nyugalmazáskor a cím további viselésének engedélyezése (HM)
(29. ülés) 7. Honvédelmi érdekek érvényesítése a határőrvidéki vasutak kiépítésénél (KöKöM)
(29. ülés) 8. Javaslat Bénárd Lajos miniszter osztálytanácsos részére a minisztertanácsosi cím és rang adományozása tárgyában (HM)
(29. ülés) 9. Javaslat Pacor Albert ezredes és minisztériumi csoportfőnök és törvényes utódai részére a magyar nemesség díjmentes adományozása tárgyában (HM)
(29. ülés) 10. Javaslat Rácz Gyula nagyszentmiklósi aljárásbíró nagykikindai törvényszéki bírói, Somogyi János budapesti törvényszéki jegyző zalaegerszegi törvényszéki bírói, Czajlik Kálmán nagyváradi törvényszéki aljegyző ceglédi aljárásbírói, Bagyik Sándor aradi járásbírósági aljegyző borosjenői aljárásbírói kinevezése, Koch Adolf nagykanizsai járásbíró győri törvényszéki bírói, Kovács Béla zalaegerszegi törvényszéki bíró nagykanizsai járásbírói, Arnold Sándor bajai aljárásbíró nagykikindai aljárásbírói áthelyezése tárgyában (IM)
(29. ülés) 11. Tájékoztatás gr. Csáky László Nyitra megyei főispán lemondása tárgyában, javaslat Frideczky Timót Nyitra vármegyei alispán főispáni kinevezése tárgyában (BM)
(29. ülés) 12. A Sugárúti Építő Vállalattal az Operaház építésére kötött egyezség módosítása tárgyában (BM)
(29. ülés) 13. Átcsoportosítások a Honvédelmi Minisztérium költségvetésében
(29. ülés) 14. Hatásköri összeütközés az M. Kir. Állami Számvevőszék és a honvédelmi minisztérium között a számvevőszék helyszíni hivatalvizsgálatainak a katonai raktárakra, leltározásra történő kiterjesztése tárgyában
(29. ülés) 15. Nagyenyed városának az 1872-ben leégett lovas-kaszárnya miatt a katonasággal szemben támasztott kártérítési követelése (ME)