MSZMP Eger Városi Bizottságának jegyzőkönyvei - AdatbázisokOnline

Adatbázisok > MSZMP Eger Városi Bizottságának jegyzőkönyvei

MSZMP Eger Városi Bizottságának jegyzőkönyvei

Az adatbázis az MSZMP Eger Városi Bizottsága Pártbizottsági ülései jegyzőkönyveinek regesztáit 1957-1988 közötti évkörrel, valamint az MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági üléseinek regesztáit 1957-1988 évkörrel tartalmazza. Adatvédelmi okokból letiltásra kerültek azok az oldalak, ahol szenzitív adatok találhatók, így elsősorban a fegyelmi ügyek és a káderjavaslatok.  A támogatói nyilatkozattal rendelkező tudományos kutatók és a betekintésre jogosult további személyek a levéltár...

Információ az adatbázisról