Műszaki dokumentációk a főszolgabírói (főjegyzői) iratokban 1872 - 1950 - Információ - AdatbázisokOnline

Műszaki dokumentációk a főszolgabírói (főjegyzői) iratokban 1872 - 1950 - Információs oldal

A segédlet címeMűszaki dokumentációk a főszolgabírói (főjegyzői) iratokban 187 1950
A segédlet alcímen.a.
TörzsszámIV.413, IV.414, IV.415, IV.416, IV.422.
Azonosító192
OrszágkódHU
IntézménykódMNL SML
Rekordok száma14.945 db
A segédlet jellegedarabszintű
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőFolyamatos (60%)
Iratanyag típusaFőszolgabírói iktatott irat.
A segédlet leírására vonatkozó adatok

Műszaki dokumentációk a főszolgabírói (főjegyzői dokumentumokban)

1872-1950.

 

Az adatbázis Somogy vármegye 1872-1950 között működő kilenc járási főszolgabírói hivatalának – levéltárunkban megmaradt –iratanyagát dolgozza fel. (Barcsi 1896-ban jött létre, Csurgói, Igali, Kaposvári, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatádi, Szigetvári, Tabi járások) A koraszakban általánosan a főszolgabírók adtak ki engedélyt egy-egy épület, lakóház, melléképület, vagy egyéb műtárgy építésére. Sajnos a korabeli, 335/1900, 31/1934. számú vármegyei építészeti rendelkezések szerint az építési, lakhatási engedélyt kérők, építési engedélyük mellékleteként tervrajzot csak a községi elöljáróság részére voltak kötelesek benyújtani. Levéltárunk községi iratanyaga sajnos nagyon csekély, így a járási szolgabírói iratanyag segítségével próbáljuk az építészeti múlt papírra vetett emlékeit feltárni. Adatbázisunkba minden olyan főszolgabírói ügyirat lelőhelyét felvettük, ahol az építési engedélykérelmen kívül egyéb tervdokumentációs iratot is találtunk. Tervdokumentációs anyagnak tekintettük a vázrajzokat, helyszínrajzokat, átnézeti rajzokat, építési terveket és egyéb műszaki rajzokat. (Az olyan kérelmeket nem vettük fel, ahol csak építési engedélykérelmet találtunk!)


            A feltérképezett épületek jellege szerint lakóházak, magán és középületek, melléképületek és egyéb műtárgyak lehettek. A vármegye, egész vagy rész területét megjelenítő térképek is bekerültek az adatbázisba.


            Sajnos a levéltárunkban őrzött főszolgabírói fondok anyaga nem egységes, több fondban is nagy hiányok vannak, munkatársaink csak a meglévő anyagból dolgozhattak.


            Reményeink szerint az iratok szálankénti átnézése után kialakuló teljes adatbázis 2013-ra áll össze. Addig a járásonként elkészült részeket tesszük közzé honlapunkon.


Verzióval kapcsolatos információkn.a.
Általános megjegyzésekEddig feldolgozásra került a barcsi, csurgói, igali, kaposvári, lenygeltóti és tabi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkInternet ( http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem
Létrehozásában közreműködőkPolgár Tamás, Bíróné Fridrich Anita, Csepregi Adél, Domokosné Szalai Zsuzsanna
Létrehozásáért felelős személyMNL SML - Polgár Tamás
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáraDublin Core-ra épül
A segédlet módosításai és változtatásain.a.
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák