Nógrád megyei iratok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéről - Információ - AdatbázisokOnline

Nógrád megyei iratok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéről - Információs oldal

A segédlet címeAz 1956-os forradalom és szabadságharc Nógrád megyei iratai
A segédlet alcímen.a.
TörzsszámNML XV. 17.; XXIII. 2., 3., 203., 258., 303., 502., 527., 528., 707., 712., 720., 729., 741., 751., 754., 755., 774., 783., 798., 807., 809., 811., 821., 823.; NML XXV. 4. c)
Azonosító171
OrszágkódHU
IntézménykódMNL NML
Rekordok száma775 db
A segédlet jellegeTematikus kutatási segédlet
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőjelenleg lezárt
Iratanyag típusaforradalmi testületek iratai, ügyiratok, büntetőperes iratok, tematikus gyűjteményi fond iratai, sajtócikkek
A segédlet leírására vonatkozó adatok

A forradalom kibontakozásának Nógrád megyében fellelhető első írásos emlékétől 1957 legelejéig követhetjük nyomon az eseményeket. A közölt dokumentumok mind korabeliek, akkor is, ha valamely későbben keletkezett – pl. bírósági, rendőrségi – irategyüttesből, másolatként kerültek elő.

A Nógrád Megyei Levéltár, a Politikatörténeti Intézet, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a Hadtörténelmi Levéltár és a Belügyminisztérium Központi Irattára iratanyagából összegyűjtött forrásoknak számos típusát adjuk közre:

A forradalmi tanácsok, bizottságok, munkástanácsok jegyzőkönyveket vezettek rendszeresen vagy rendszertelenül megtartott üléseikről. Olykor csak fontosabb határozataikat, követeléseiket tartották érdemesnek megörökíteni, esetenként a gyűlésekről beszámolókat, feljegyzéseket is készítettek.

Hivatalos leveleik leggyakrabban felmondó- vagy megbízólevelek, melyek mellett természetesen magánjellegű, sőt kifejezetten baráti levelek is előfordulnak. A zűrzavaros időkben megszorultak számára önzetlenül összegyűjtött élelmiszerek, valamint az ideiglenesen gazdát cserélő vagy éppen elkobzott fegyverek útját átvételi elismervények tanúsítják.

Közlemények, felhívások, sőt parancsok maradtak fenn a „másik oldal” (a szerveződő MSZMP, a Kádárhoz hű szervek, a rendőrség, a szovjet városparancsnokok) ténykedésének bizonyítékául, s természetesen nem hiányozhatnak az egykori falragaszok, a hirdetőoszlopokat, utcák kövét borító röplapok, röpiratok sem.

Néhány kuriózum – titkos rendőri jelentések, a salgótarjáni december 8-ai tragédia, a sortűz után készített helyszíni szemle, a helyi rádióban elhangzó néhány híradás – mellett a megye ’56-os sajtója teszi még változatosabbá a források sokaságát.

A hol a forradalmat, hol annak majdani vérbe fojtóit szolgáló sajtó írásai valódi színfoltot képeznek a dokumentumok között.

Verzióval kapcsolatos információkn.a.
Általános megjegyzésekMSSql, NMLInfo adatkarbantartó, operációs rendszer:MS Windows. Internetes szolgáltatás: Tomcat
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk- Internet:
digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/D56search.jsp
Kereséskor célszerű az oldal alján lévő "Találatok száma" mezőben az "első 500" lehetőséget választani.

- Belső hálózat

- Nyomtatásban:
1. Á. Varga László - Pásztor Cecília: Az 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára II/1. (1956. október 24. - november 13.) Adatok, források és dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárból 31., Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 2001, 436 oldal
2. Á. Varga László - Pásztor Cecília: Az 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára II/2. (1956. november 14. - 1957. január 16.) Adatok, források és dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárból 37., Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 2002, 582 oldal
Létrehozásában közreműködőkdr. Á. Varga László,
Tyekvicska Árpád,
Dupák Gábor,
Pásztor (Szederjesi) Cecília
Létrehozásáért felelős személyMNL NML
Létrehozásáért felelős: dr. Á. Varga László,
Pásztor (Szederjesi) Cecília;
Karbantartásáért felelős: Szederjesi Cecília
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáraEAD
A segédlet módosításai és változtatásain.a.
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák