Orsós és kazettás hangszalagok adatbázisa - Információ - AdatbázisokOnline

Orsós és kazettás hangszalagok adatbázisa - Információs oldal

A segédlet címeOrsós és kazettás hangszalagok adatbázisa
A segédlet alcímen.a.
Törzsszámn.a.
Azonosító255
OrszágkódHU
IntézménykódMNL OL
Rekordok száma1.638 db
A segédlet jellegeTematikus segédlet, darabjegyzék
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőrevízió alatt
Iratanyag típusaaudió
A segédlet leírására vonatkozó adatokOrsós szalagok adatbázisa - 

Az audiovizuális dokumentumok a 20. század kitüntetett figyelmét érdemlő, új lehetőségeket felkínáló emlékei, amelyek kezelésmódjukat tekintve is jelentősen eltérnek a több száz éves hagyománnyal rendelkező írásos anyagoktól. A levéltári gyűjtemények esetében tradicionálisan alkalmazott módszerek és eszközök ugyanis sem az audiovizuális dokumentumok tárolására, sem azok kezelésére nem ideálisak. A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben az iratanyag mellett több száz tekercs nem hagyományos adathordozó található.

A nem hagyományos adathordozók közül mind állományvédelmi, mind kutathatósági szempontból az orsós hangszalagok hozzáférhetőségének biztosítása a legfontosabb, amelyek közül számos a közelmúltban került elő egyes iratanyagok rendezése során. Mivel a MNL nem rendelkezett ezek lejátszásához szükséges eszközökkel, sok esetben a hanganyagok tartalma sem volt teljes mértékben feltárható.

A speciális szakértelmet igénylő feladat megvalósításába az MNL a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítványt vonta be, amely rendelkezik azokkal a technikai berendezésekkel, amelyekkel az analóg anyagok digitalizálási feladata elvégezhető. Az MMMA végezte többek között Rákosi Mátyás moszkvai kihallgatásának hangfelvételének és a Nagy Imre per hanganyagainak digitalizálását 2008-ban.

A digitalizálásra átadott orsós szalagok minőségének előzetes felmérése után megtörtént a lejátszáshoz szükséges tisztítás, digitalizálás, a digitalizálási, lejátszási folyamat alatti szükség szerinti ragasztás. Ezt követően megtörtént a sebesség szükség szerinti utólagos korrigálás is digitálisan, illetve az ezt követő ellenőrzés. Az azonosításhoz és kutatáshoz szükséges alapadatok, illetve az eredeti hordozón található információk bekerültek az adatbázisba, és átadásra került az MNL részére (a digitalizált hangfile-ok két típusa szerint: master állomány: FLAC, használati példány: mp3 (minimum 44 100 Hz, minimum 256 bit/s). A szalagokon lévő hangfelvételek különböző időtartamúak voltak, 1-200 percig terjedő intervallumban. A szalagok fél, negyed illetve teljes sávosak, és ötféle szalagsebességgel történt a felvétel. A hangszalagok csak valós időben történő lejátszással voltak digitalizálhatóak, és kizárólag a minőség ellenőrzése, illetve a digitalizálás érdekében voltak behelyezhetőek a lejátszó készülékbe.

 

Az adatbázis a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának MSZMP vezetőtestületi anyagában őrzött orsós hangszalagokat, az MSZMP megyei testületi anyagában őrzött felvételeket és visszaemlékezéseket tartalmaz, összesen 1638 felvételt. A szalagok anyagai olyan történeti értékeket képviselnek, amelyek ismerete nélkül a közelmúlt hitelesebb megismerése lehetetlen feladat lenne. Az MSZMP megyei vezetőtestületi ülései– különös tekintettel a Békés megyei, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, Csongrád megyei, Jász-Nagykun-Szolnok megyei, Hajdú-Bihar megyei, Vas megyei tagintézményben őrzött 295 db hanghordozóra – mint a pártállami időszak legfontosabb döntéshozói testületeinek vitajegyzőkönyvei (szorosan kapcsolódva az előterjesztésekhez és az elfogadott határozatokhoz) a 20. század második felét érintő történeti kutatásnak megkerülhetetlen forrásai. A szerkesztés nélküli hanganyagok a leírt szövegen túlmenően sokkal hitelesebben és izgalmasabban adják vissza egy döntés körülményét, hangsúlyokkal, háttérzörejekkel vagy olyan félmondatokkal kiegészítve, amelyek gyakran a géppel rögzített szövegből hiányoznak.

 
Verzióval kapcsolatos információkv2 - Az I-III ütemben elkészült digitális hanganyag adatbázisának a megyei tagintézmények IV. ütemben elkészült hanganyagával kibővített változata.
Általános megjegyzésekn.a.
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkn.a.
Létrehozásában közreműködőkBagi Zoltán, Bódán Zsolt, Cseh Gáza, Farkas Csaba, Kis József, Kovács Gergely, Lukács Bea, Németh József, Ring Orsolya, Simon István, Szabó Attila, Szatucsek Zoltán, Szerényi Ildikó
Létrehozásáért felelős személySzatucsek Zoltán
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáran.a.
A segédlet módosításai és változtatásain.a.
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák