Reformáció kora: MNL OL 1526-1570 - Információ - AdatbázisokOnline

Reformáció kora: MNL OL 1526-1570 - Információs oldal

A segédlet címeMNL OL 1526-1570
A segédlet alcímen.a.
TörzsszámAz adatbázisban 1526. augusztus 30. és 1570. december 31. közötti az MNL OL állományából válogatott iratok szerepelnek jelenleg mintegy 50 törzsszámból
Azonosító282
OrszágkódHU
IntézménykódMNL OL
Rekordok száma14.000 db
A segédlet jellegeDarabszintű, sőt az egyes iratokban szereplő egyedi iratokat (pl. átírt oklevelek) is feldolgoztuk.
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőfolyamtosan bővölő
Iratanyag típusaA korszakban fellelhető valamennyi irattípus megtalálható.
A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az adatbázisban az Országos Levéltár 1526. augusztus 30. és 1570 között keletkezett iratainak feldolgozása található. A munkát 2016 tavaszán a Reformáció Emlékbizottság támogatásával kezdtük. A projekt során mintegy 500 törzsegységben (fondban/állagban) kell(ett) feltárnunk, digitalizálásra előkészítenünk, digitalizálnunk az 1526–1570 közötti iratanyagot. A projekt során eddig mintegy 70.000 irat feltárása és előkészítése történt meg. Az iratok feldolgozása az erre kifejlesztett online adatbázisban és az MNL névtéradatbázisában történik.

Hiba esetén az alábbi címre várjuk a bejelentéseket: MNL_OL_1526-1570@mnl.gov.hu

A feldolgozás szempontjai, adatmezők ismertetése

Alapelvek

A rendelkezésre álló levéltári források várható nagy mennyisége miatt a feldolgozásra egy a levéltárban eddig még nem használt módszert dolgoztunk ki: kombináljuk a leírás (lajstromkészítés) és az indexelés (hely-, név- és tárgymutató) módszerét. A feldolgozás minden részletre kiterjedő utasítás alapján történik. Az egységesség érdekében a gyakran ismétlődő elemek (például irattípus, tárgykör stb.) esetében legördülő listát (thesaurus) alkalmazunk. A feldolgozás során a nemzetközi leírási szabványoknak megfelelően minden esetben meg kell adni az irat megnevezését. Ebben törekedni kell arra, hogy a megnevezés kifejezze az irat lényegét, de nem regesztát készítünk, így például nem kell felsorolni minden személy- és helynevet, hiszen azokat külön rögzítjük. Alapelv, hogy minden egyes iratot feldolgozunk, sőt az iratokban átírt oklevelek is külön rekordba kerülnek, természetesen a befoglaló irattal összekapcsolva.

Feldolgozás menete

A munkaszervezés szempontjából fontos megemlíteni, hogy a feldolgozás törzsegységenként történik. Egyéb szempont, például évkör, terület stb., a korábban ismertetett okok miatt nem kerülhetett számításba. Az egész munkafolyamatot pontosan nyilván kell tartani, ugyanis ennek hiánya mintegy 500 törzsegység esetén komoly zűrzavart okozna. A feldolgozandó irategységek sorrendjét nem terveztük meg előre. Egyrészt azért, mert mindegyik feldolgozására törekszünk, másrészt pedig alkalmazkodnunk kellett a digitalizálás sorrendjéhez, a feldolgozás ugyanis a képfájlok alapján történik. A harmadik szempont a törzsegységekben található feldolgozandó iratok mennyisége volt, hiszen a projekt kezdeti, kísérleti szakaszában a kisebb terjedelmű fondok tűntek a legcélszerűbb választásnak. A későbbiekben ezen változtatni fogunk. Prioritási rangsor alapján választjuk ki a következő törzsegységet, amelyet fel fogunk dolgozni, a nagyobb terjedelműeket természetesen csapatmunkában. A munkatervet már ezek szerint készítettük.

Adatrögzítés névtér segítségével

Nagyon fontos eredmény, hogy a személy-, testület- és helyneveket névtéradatbázis segítségével dolgozzuk fel. Az irat szövegében szereplő és azt aláíró valamennyi személy nevét rögzítjük. A testületek külön mezőt kaptak, így a konventek, a Magyar Kamara, a vármegyék stb. oda kerülnek. Azt is feltüntetjük egy bővíthető lista segítségével, hogy az adott személy milyen minőségében (szerepkörben) jelenik meg a leírt iratban. A nevet – amennyiben biztosan eldönthető – a névtérben rögzített normalizált alakban, azzal összekötve visszük fel az adatbázisba. Ha a nevet, azonosítás hiányában, nem tudjuk normalizált alakban felvenni, betűhív formában vesszük fel. Fontos a kereshetőség érdekében, hogy a feltárás során talált névváltozatokat is rögzítjük a névtérben. A személy tisztsége nem része a névnek, a tisztséget a névtérben rögzítjük.

A helyek rögzítése is szerepek szerint történik. A „Létrehozás helye” mező mindenképpen kitöltendő. A helyneveket a névtérből vett normalizált alakban visszük fel, az eddig még nem ismert változatokat a névtérben feltüntetjük. Betűhív formában vesszük fel azokat a helyneveket, melyeket a feldolgozás során nem sikerült azonosítani.

Egyéb adatok

Fontos megjegyezni, hogy a dátumot (az irat keletkezésének dátuma kötelező) normalizált alakban is feltüntetjük, amennyiben az iratban lévő dátumforma nem ilyen, hogy keresésénél minden adatot meg lehessen találni. A „Megpecsételt” választógomb esetében arra vagyunk kíváncsiak, hogy megpecsételték-e kiadáskor az iratot. Jelen keretek között több, a pecsétre vonatkozó információt nem kérünk megadni, mert nagyon meglassítaná a feldolgozást. 

Keresés az adatbázisban

Háromféle keresési lehetőség közül lehet választani:

1. Hierarchikus kereső

Az első az adatbázis kezdőoldalán a baloldali keretben található ún. hierarchikus kereső, amelyben az egyes iratok levéltári jelzetének (de legalább a törzsszámának) ismeretében fastruktúrában tudjuk kikeresni a szükséges iratot.

2. Egyszerű kereső

Az egyszerű keresőbe beírva az általunk keresett nevet, helyet, tárgyszót vagy egyéb, tetszőleges adatot, rögtön a találatok listájához ugorhatunk.

3. Összetett kereső

Ugyanide juthatunk az összetett keresőn keresztül is, amelyben az iratok leíró adatlapjainak mezőiben tudunk keresni. Itt van lehetőségünk találatok szűrésére ha egyszerre több adatelemet is megjelölünk. 

Találati lista

Egyszerű vagy összetett keresésünk sikere esetén megjelenik egy jelzet szerinti sorrendbe állított lista a találatokkal, amelyben az irat jelzetét, megnevezést, dátumát és fennmaradási formáját láthatjuk. Innen az adott oklevél jelzetére kattintva juthatunk az annak részletes leírását tartalmazó adatlaphoz, azaz az adatbázisbeli rekordhoz.

Az adatlap alján az iratok digitális képei láthatóak. Fontos megjegyezni, hogy az általunk befoglalt iratnak nevezett iratok (pl. átírt iratok) képei a befoglaló iratok rekordjai alatt láthatóak csak. (Ezen kívül mintegy 300 rekord esetében sikertelen volt a képfájlok összekapcsolása az adatbázis rekordjaival.)

Az irattípusra jelen verzióban még nem lehet keresni.

Verzióval kapcsolatos információkn.a.
Általános megjegyzésekn.a.
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkn.a.
Létrehozásában közreműködőkAvar Anton, Bácsatyai Dániel, Borbás Benjámin, Faragó Dávid, Farkas Csaba, Csermelyi József, Kanász Viktor, Kis Iván, Kovács Zsuzsanna, Kurecskó Mihály, Künstlerné Virág Éva, Laczlavik György, Németh István, Orsós Julianna, Szepesiné Simon Éva, Szovák Márton, Ternovácz Bálint, Trostovszky Gabriella, Tuhári Attila, Tuza CSilla, Vissi Zsuzsanna
Létrehozásáért felelős személyLaczlavik György
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáran.a.
A segédlet módosításai és változtatásain.a.
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák