Térképek és tervek a Balatoni Kikötők Műszaki Felügyelőségének irataiban 1888–1955 - Információ - AdatbázisokOnline

Térképek és tervek a Balatoni Kikötők Műszaki Felügyelőségének irataiban 1888–1955 - Információs oldal

A segédlet címeTérképek és tervek a Balatoni Kikötők Műszaki Felügyelőségének irataiban
A segédlet alcímen. a.
TörzsszámVI.422.
Azonosító197
OrszágkódHU
IntézménykódMNL SML
Rekordok száman.a.
A segédlet jellegen. a.
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőLezárt
Iratanyag típusan. a.
A segédlet leírására vonatkozó adatok

Récsei Balázs

 

Térképek és tervek a Balatoni Kikötők Műszaki Felügyelőségének irataiban

(Kutatási segédlet adatbázisként)

 

Kézirat lezárva: 2011. december 15.

 

A főleg a balatoni kikötőkkel és üdülőhelyekkel foglalkozó iratok 1965-ben kerültek a Somogy Megyei Levéltárba a MAHART Balatoni Üzemigazgatóságától. A fond a levéltárban XI. 110. fondtörzsszámot kapta Balatoni Hajózási Üzemigazgatóság, Siófok 1817-1955 elnevezéssel és évkörrel. Az alapszinten is alig rendezett anyag feldolgozása során számos érdekes és értékes dokumentum került elő. Az iratok nem csak a somogyi részre, hanem az egész Balaton partra vonatkoznak! Sőt a Sió-csatornát is érintik! Az alábbi adatbázis az irategyüttesben fellelt térképek, térképvázlatok, helyszínrajzok és tervrajzok jelzeteit és címét, megnevezését sorolja fel. Az anyag penészgombákkal fertőzött! Amely anyagrészekben fokozottabban jelentkezik ez a károsodás, ott külön utalok erre.

 

Az iratképző jogelődei többek között, részben vagy egészben: Balatoni Kikötők Magyar Királyi Felügyelősége (1912-1945), Balatoni Kikötők Állami Felügyelősége (1945-1948), Székesfehérvári Vízgazdálkodási Körzet Balatoni Kirendeltsége (1948-50), Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal (1950-54) Sió Csatornázási Kirendeltség (1946-1949). 1955-ben a Balatoni Kikötők Műszaki Felügyelősége és a Balatoni Hajózási Vállalat egyesült. Az iratok a dossziékon belül kronologikus sorrendben vannak és az egymást követő elnevezésektől függetlenül évenkénti folyamatos iktatószámot kaptak. Az 1955-ös évnél már MAHART iktatópecséteket használtak. A jogelődök és jogutódok pontos megállapítása egy további feladat tárgyát képezi.

 

Az anyag tartalmaz a felügyelőség létrejöttét megelőző évtizedekből származó iratokat is. Ezek közt vannak: Magyar Királyi Kultúrmérnöki Hivatal Székesfehérvár, Magyar Királyi Kultúrmérnöki Hivatal Pécs, XIV. Kerületi Magyar Királyi Kultúrmérnöki Hivatal iktatott és iktatatlan iratai. Ezek többsége a Régi tervtár elnevezésű részben van a fond, illetve az alábbi jegyzék vége felé.

 

Az iratokat valamikor 1950 körül tematikus dossziékba rendezték és egy sajátos rendszert alakítottak ki. A dossziék belső oldalán feltüntették az adott témához vagy „ügyfélhez" tartozó összes irat iktatószámát 1912-től és az iktatókönyvekbe 1912-ig visszamenően színes ceruzával beírták az adott iktatószám mellé a dosszié számát. Ugyanezt a dossziészámot többnyire az iktatott iratok aljára is feljegyezték, ugyanúgy színes ceruzával. Tehát ez a dossziészám eredetileg nem tartozott az adott irat jelzetéhez. Mivel ez lett a végső irattári rend alapja, ezért jómagam is alkalmazom a jelzet megadásánál, amely a dossziészám/iktatószám(ok)/év tagolást kapták. Ahol nem lehetett mindhárom jelzetrészt megadni, ott természetesen hiányos a jelzet.

 

A rövidítések és feloldásaik:

é. n. = év nélkül

m. n. = méretarány nélkül.

Verzióval kapcsolatos információkn. a.
Általános megjegyzésekn. a.
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkInternet (http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem
Létrehozásában közreműködőkRécsei Balázs
Létrehozásáért felelős személyMNL SML - Récsei Balázs
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn. a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn. a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáraWord formátumú táblázat
A segédlet módosításai és változtatásain. a.
A módosítások rövid összefoglalásan. a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan. a.
Táblák