Zala megyei cégbíróságok cégjegyzékei 1876-1948 - Információ - AdatbázisokOnline

Zala megyei cégbíróságok cégjegyzékei 1876-1948 - Információs oldal

A segédlet címeZala megyei cégbíróságok cégjegyzékei 1876-1948
A segédlet alcímen.a.
TörzsszámVII. 1d., VII. 2d.
Azonosító246
OrszágkódHU
IntézménykódMNL ZML
Rekordok száma3.543 db
A segédlet jellegetematikus segédlet
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőLezárt
Iratanyag típusacégjegyzék
A segédlet leírására vonatkozó adatokZala megyei cégbíróságok cégjegyzékei 1876-1948
Verzióval kapcsolatos információkn.a.
Általános megjegyzések0,9 MB

Jogtörténetünk a magyar magánjog fejlődésének mérföldköveként tekint az 1875. évi XXXVII. törvénycikkre, azaz a kereskedelmi törvényre. Az e jogszabály alapján életre hívott cégbíróságok nemcsak nyilvántartották a gazdasági élet szereplőit, hanem törvényességi kontrollt is gyakoroltak felettük. A cégbíróságok (más néven kereskedelmi bíróságok) kezdettől fogva a törvényszékek részeként tevékenykedtek.

Ennek megfelelően 1876-ban Zala megye mindkét törvényszékén, azaz Zalaegerszegen és Nagykanizsán is megalakultak a cégbíróságok. Az itt keletkezett irattípusok, a cégokmányok, cégiratok és cégjegyzékek közül az utóbbi a legfontosabb. A cégjegyzékeket külön vezették aszerint, hogy a cég egyéni vagy társas vállalkozásként működött. A cégjegyzékként szolgáló vaskos kötetekbe - amelyeket tekinthetünk a cégek "anyakönyvének" is - bevezették az alapadatokat, illetve az ezekben bekövetkezett összes változást. A jegyzék rovatai közül a legfontosabbak a következők voltak: a "cég szó szerinti szövege" azaz neve, a főtelep és a fióktelepek helye, valamint az alapítás és megszűnés ideje. Fontos tudni azonban, hogy - a mai cégbíróságoktól eltérően - ekkor még nem jegyeztek be minden ipari és kereskedelmi vállalkozást. A fent idézett törvény cikkelyei "...kufárokra és házalókra egyáltalán nem, a zsibárusokra, korcsmárosokra, közönséges fuvarosokra, hajósokra s más iparosokra csak annyiban nyernek alkalmazást, amennyiben üzletük a kisipar körét meghaladja. A kufárok és házalók egyesülései egyáltalán nem, a fentebb felsorolt többi üzletek folytatása végett keletkezett egyesületek pedig csak akkor tekintetnek kereskedelmi társaságoknak, ha üzletük a kisipar körét meghaladja." A törvény - mai szemmel - kissé elnagyoltan fogalmazta meg azt a határvonalat, ami felett kötelező volt a cégjegyzékbe való felvétel. A kezdetektől fogva 1945-ig nagyon precízen vezették a cégjegyzékeket, de a háború után, különösen a negyvenes évek végétől a cégek tömeges megszűnése, megszüntetése, összevonása, átalakítása (államosítása) meglehetősen szétzilálta a nyilvántartást, különösen a megszűnés pontos körülményei maradnak - e dokumentumok alapján - homályban.
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkInternet

http://www.zml.hu/adatbazisok/cegbirosag/cegbirosag.php

Létrehozásában közreműködőkHorváth Zsolt
Orbán Lászlóné
Létrehozásáért felelős személyMNL ZML
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására_
A segédlet módosításai és változtatásaiMySQL + Linux + PHP
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák