Zala megyei testületi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei - Információ - AdatbázisokOnline

Zala megyei testületi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei - Információs oldal

A segédlet címeTestületi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei
A segédlet alcímen.a.
TörzsszámV. 1606. XXIII. 601a. XXIII. 602a. XXIII. 631a. XXIII. 632a. XXXV. 57aa. XXXV. 57ab. XXXV. 57ac. XXXV. 1aa. XXXV. 1ab. XXXV. 1ac. XXXV. 1ad.
Azonosító250
OrszágkódHU
IntézménykódMNL ZML
Rekordok száma26.350 db
A segédlet jellegenapirendi jegyzék
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülőfolyamatosan bővülő
Iratanyag típusajegyzőkönyv
A segédlet leírására vonatkozó adatokZala megye 19-20. században keletkezett különböző megyei, járási és települési (önkormányzati és állampárti) testületi jegyzőkönyveiben található napirendi jegyzékek adatbázisa
Verzióval kapcsolatos információkn.a.
Általános megjegyzések5 MB

Nagykanizsai Városi Tanács iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek; Nagykanizsai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai. Ülésjegyzőkönyvek;. Zalaegerszegi Városi Tanács iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek; Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai. Ülésjegyzőkönyvek; MDP Zala Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottság (Pártválasztmány) üléseinek jegyzőkönyvei; MDP Zala Megyei Bizottsága iratai. Párt-végrehajtóbizottság (Pártbizottság) üléseinek jegyzőkönyvei; MDP Zala Megyei Bizottsága iratai. Titkárság üléseinek jegyzőkönyvei; MSZMP Zala Megyei Bizottsága iratai. (Ideiglenes) Intéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei MSZMP Zala Megyei Bizottsága iratai. Pártértekezletek jegyzőkönyvei; MSZMP Zala Megyei Bizottsága iratai. Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei; MSZMP Zala Megyei Bizottsága iratai. Párt-Végrehajtóbizottság üléseinek jegyzőkönyvei

A levéltárakban őrzött források közül, a történeti kutatások egyik leggyakrabban vizsgált elemét képezik az elmúlt évszázadokban működött különböző vezető testületek által keletkeztetett jegyzőkönyvek. Hitelességük, adatgazdagságuk és időnkénti exkluzivitásuk együttesen avatják őket a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásaivá. A testületi jegyzőkönyvek szerkezeti felépítése évszázadok óta nagyfokú stabilitást mutat, amely lehetővé teszi az egységes feldolgozásukat. Az ülés időpontja, helyszíne, a részt vevők felsorolása, a napirendek, az esetleges hozzászólások, valamint a meghozott határozat rögzítése, sőt olykor mindezek formai kifejeződése is évszázadokon átívelő kiforrottsággal jelennek meg a jegyzőkönyvekben.
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információkInternet (elkészült jegyzőkönyvek), belső hálózat (folyamatos feltöltés)

http://www.zml.hu/adatbazisok/testuleti.jegyzokonyvek/testuleti.jegyzokonyv.leiras.php
Létrehozásában közreműködőkElekesné Bíró Bernadett
Erős Krisztina
Horváth Adrienn
Káli Csaba
Pintyőke Gábor
Létrehozásáért felelős személyMNL ZML

Káli Csaba
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információkn.a.
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeitn.a.
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolásáraDublin Core
A segédlet módosításai és változtatásaiMySQL + Linux + PHP
A módosítások rövid összefoglalásan.a.
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listájan.a.
Táblák