Nógrád megye dualizmus kori iratai - Information - DatenbankenOnline

Nógrád megye dualizmus kori iratai - Infoseite

Titel des archivarischen FindmittelsDualizmus kori iratok
Untertitel des archivarischen Findmittelsn.a.
StandnummerNML IV.171.,253.,255.,262.,263.,274.,301.,401.,402.,404.,405.,406.,468.,531.,534.;NML V.41.,71.,101.,102.,207.;NML VI.501.,503.;NML VII.1.,26.,102.;NML VIII.53.,332.,701.;NML IX.201.,214.;NML XI.5.,13.;NML XII.6.;NML XIV.3.7.;NML XV.19
ID176
LänderkodeHU
Kode der InstitutionMNL NML
Zahl der Datensätze1.535 db
Art des archivarischen FindmittelsTematikus kutatási segédlet
Das archivarische Findmittel ist abgeschlossen oder wird kontinuierlich ergänzt.A későbbiekben bővítendő
Typ der Dokumentetestületi jegyzőkönyv, leirat, átirat, rendelet, kérelem, folyamodvány, perirat, családi irat, vállalati jelentés, sajtócikk stb.
Informationen über die Beschreibung des archivarischen FindmittelsAz 1867 és 1918 közötti fél évszázad Nógrád megyei történetét, fejlődését bemutató adatbázis létrehozásához áttekintettük a korszakból levéltárunkban megmaradt teljes vármegyei iratanyagot. Az iratfeltárás során 4819 oldal dokumentumot gyűjtöttünk össze, melyeket úgy ítéltünk meg, hogy külön-külön is adalékként szolgálnak, és a korszak gazdasági, társadalmi, kulturális változásainak fontos dokumentumai.
Az adatbázis olyan négy évtized eseményeibe ad bepillantást, amely ezer szállal kötődik mindennapjainkhoz: naponta járunk a korszakban emelt városi épületek között, használjuk a korszakban megépített vasutakat. Meghatározó irodalmi hagyományaink, mint a Madách- és a Mikszáth-kultusz, innen erednek. Ekkor kezd kiépülni a köz- és magánhasználatban az elektromos hálózat, az intézményesített állami oktatási és közegészségügyi hálózat, a közvélemény eszköze, az újság. Ekkor válik a mindennapok problémájává a nemzetiségi kérdés. Olyan időszakról van tehát szó, amelyben addig nem létező vállalatok, szervezetek, folyamatok feltűnésének lehetünk szemtanúi: kialakult a szénbányászat és az arra épülő vasipari, történelmi léptékkel mérve pillanatnyi idő alatt egy új város született, a társadalomban addig soha nem látott új rétegek, mozgalmak jelentek meg, régiek tűntek el. Dokumentumaink ezt a korszakot kívánják az olvasó elé idézni.
Informationen über die Programmversionn.a.
Allgemeine BemerkungenMSSql, NMLInfo adatkarbantartó, operációs rendszer:MS Windows. Internetes szolgáltatás: Tomcat
Informationen über die Herausgabe oder den Vertrieb des archivarischen Findmittels- Internet:
digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/DLZsearch.jsp
Kereséskor célszerű az oldal alján lévő "Találatok száma" mezőben az "első 500" lehetőséget választani.

- Belső hálózat

- Az adatbázisban szereplő dokumentumok egy része megjelent nyomtatásban:
Hausel Sándor (szerk.): Mikszáth kora. Dokumentumok Nógrád megye 1867–1914 közötti történetéhez. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 56., Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat, 2010, 424 p.
MitarbeiterBódi Zsuzsanna, Galcsik Zsolt, Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Verantwortlicher RedakteurMNL NML
Létrehozásáért felelős: Bódi Zsuzsanna, Galcsik Zsolt, Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Karbantartásáért felelős: Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Informationen über die kodierte Version des archivarischen Findmittelsn.a.
Informationen über die Kodierung des archivarischen Verzeichnisses: Name der für die Kodierung verantwortlichen Person(en) und Institution(en), das Datum und die Umstände der Kodierungn.a.
Auflistung der Regeln, der Standarde, der Konventionen und der Protokolle bei der Erstellung der BeschreibungEAD
Modifizierungen und Änderungen des archivarischen Findmittelsn.a.
Kurze Zusammenfassung der Änderungenn.a.
Liste der Modifizierungen während der einzelnen Änderungenn.a.
Panels