Az 1720. évi országos összeírás - 8718 - Datasheet - OnlineDatabases

Csanád megye (26. Téka) > Alap településcsoport >
Pecske , Peczka , Pécska , Csanád , Pecica, RO

Vásárhely : Arad
Szántóföldek termékenysége tavaszi : 4
Szántóföldek termékenysége őszi : 4

 • Szántóföld területe
 • Irtásföld területe
 • Rét területe
 • Szőlő területe
 • Number of houses
 • Number and state of houses
 • Kereskedők és mesteremberek
 • Kereskedés haszna
 • Rét
 • Mészárszék
 • Állatállomány
 • Floods
 • Elemi csapások
 • Járványok
 • Új telepesek
 • Nationality
 • Katonaság, földesúri terhek
 • Legelő
 • Puszta
 • Egyéb
 • Szőlő
 • Kereskedés
 • Forest
 • Extraneusok szőlőbirtok nagyság
 • Makkoltatás
 • Malom
 • Földek fekvés, művelés megjegy
 • Fishing
 • Kocsmáltatás

alap településrész
katonák
Petrus Csongradi; Paidakovits Ninko; Gyuricza Csongradacz; Radován; Sivko Vláh; Milutin Hátyásán; Siván Vodenicsár; Sztoja Vláh; Czerni Prodan; Csoravi Jován; Boja Csurosanin; Jovan Csicsa; Sztoján Csolyák; Misko Majdancsics; Miso Glavati; Siván Tverdouszti; Ignya Vlah; Petko Matics; Mittre Kolár; Mali Szubicza; Janko Csorba; Blagoja Udics; Makra Tverdouszti; Laza Kolar; Beli Sivko; Marian Kedvelacz; Kavraja Nicola; Illia Rani; Mihailo Ludabovics; Veszo Monestellich; Sztojan Kotok; Sztanko Hernyek; Milos Bosko; Joán Sztaracz; Barko Gango; Grubacs Mihancsia; Filip Csupavi; Marko Lapandusz; Radoszav Prolet; Radivoi Bulni; Kosta Bugarin; Illia Jegeracz; Illia Buzagyia; Mihat Kostincsar; Stanisa Robia; Marian Csosza; Paprika Osztoja; Nicola Mali; Mitter Suller; Szűcs Banko; Jacab Batanacz; Filip Makaja; Sztaracz Radovicza; Vucsen Buzagyia; Sztaracz Miksa; Miroszav Sztojadin; Pettko Ludani; Sivan Csizmazia; Thodor Ruhis; Janko Postinzet; Tiso Mihailo; Nicola Jegeracz; Marco Nagylakcsanin; Miksa Kela; Petar Buzár; Pian Joan; Milos Kela; Koszta Frifun; Ignya Godevár; Mergyen; Milos Palinkas; Mali Mirko; Romi Petko; Vazdán Sztanko; Jovicza Kolar; Jovan Marianov; Sivan Glui; Vuja Czerveni; Szubul Vlah; Janos Szviracz; Vujat Babinacz; Szominya Jegeracz; Plavsa; Sztoján Kopacs; Koszta Sztárácz; Siga Radusko; Sztaracz Gaja; Mihat Katana; Joan Drakula; Veszelin Poternyo; Misko Knez; Adam Sz.Mihálácz; Marinko Pivárovics; Gruja Katona; Pandur Stepan; Vak Battyán; Csurcsia Sigán; Nyesko Strásá; Radovan Kuruczovbrat; Gálcs Rácz; Uglesa Michalovbrat; Bájo Gyurkinbrát; Kurucz Radoszav; Mihat Sztojadinacz; Bájo Sztaracz; Milos Manov; Nagylakcsan Thomas; Sivan Kisperdilov; Branko Kneszevics; Mirko Rácz; Miho Halász; Sztaracz Voni; Gyuragy Terzia; Sztojadin Palikutya; Dian Racz; Nedo; Sztaracz Kuzmon; Jovo Gyurics; Iszak Joczko; Gyuricza Czerni; Kuzmon Tarcsov; Petko Glavati; Rako Terzia; Nyesko Racz; Illia Csurcsia;
zsellérek