Az 1720. évi országos összeírás - 8901 - Datasheet - OnlineDatabases

Csongrád megye (26. Téka) > határőrvidék : sajkás kerület >
Szabathka , Szabadka , Maria-Theresiopolis , Szabadka , Bács-Bodrog , Subotica, SR


Szántóföldek nyomásrendszere : 1
Szántóföldek termékenysége tavaszi : 4
Szántóföldek termékenysége őszi : 5

 • Szántóföld területe
 • Irtásföld területe
 • Rét területe
 • Szőlő területe
 • Number of houses
 • Number and state of houses
 • Kereskedők és mesteremberek
 • Kereskedés haszna
 • Rét
 • Mészárszék
 • Állatállomány
 • Floods
 • Elemi csapások
 • Járványok
 • Új telepesek
 • Nationality
 • Katonaság, földesúri terhek
 • Legelő
 • Puszta
 • Egyéb
 • Szőlő
 • Kereskedés
 • Forest
 • Extraneusok szőlőbirtok nagyság
 • Makkoltatás
 • Malom
 • Földek fekvés, művelés megjegy
 • Fishing
 • Kocsmáltatás

alap településrész
katonák
Ilia Szucsics; Márko Márcsetits; Iszák Kárnáczki; Gergo Mártsetits; Sztipa Szvian; Misko Vujávits; Mathe Gugánovits; Mio Vujávits; Nikola Kupánovics; Jákobb Vukmánovics; Luka Ráics; Mária Kopunovics; Vidák Baics; Mio Szviánovics; Joszip Báics; Petár Cselátovits; Nikola Mukics; Lovren Sztepics; Ilia Evetovics; Thomas Kubátovics; Frannyo Mihálylovics; Philip Kopilovics; Ivan Vojnik; Jákob Kopilovits; Petar Partics; Joszip Bibics; Nikola Kurtics; Rájo Tikvics; Fránnyo Sevics; Nikola Vojnics; Fránnyo Sztánkics; Pavel Vukovics; Ferka Szárics; Ivan Ivkovics; Barissa Dolics; Iván Horváczki; Mathe Gábritsovics; Joszip Tumbászovics; Mathe Horváczki; Sztipan Vojnecz; Máttissa Szudárovits; Nikola Jertszámo; Jakobb Markovits; Gajo Szkenderovics; Misko Kovacsovits; Luka Malogurovics; Petar Bacsics; Jakob Jekmics; Sztanissa Temona; Jakob Rogics; Simon Kiticsics; Petár Ivkovics; Barissa Vukov; Márko Bosniák; Fránnya Rajcsics; Jerko Csovics; Andrea Vojnics; Gyuka Mamics; Joszip Vojnics; Perissa Jurics; Iván Krisánov; Ilia Rudics; Márko Jurics; Cszveja Városlia; Kuzman Aradgyanin; Mattho Plávsin; Kuzman Katona; Sivko Pomoravtsovits; Neso Mutsálov; Béli Syván; Janko Rudisity; Ignatius Borjenov; Jovan Szlávnics; Milos Sztásity; Sztoján Csolo; Dragics Kovacsov; Gajo Kresicz; Iván Szosa; Vuuk Jáblán; Thesa Branocsánin; Jovan Peczárovics; Czvejo Branovcsanin; Makszin Vioglávin; Ivan Márkov; Mihailo Iszákov; Sztoján Perisity; Nikola Dobrovojov; Siván Turanovicz; Sztépán Gyurgyev; Negován Ráácz; Misko Poviriválovicz; Jován Fabianov; Mirko Gyulasicz; Mihailo Kosutits; Petár Rellyin; Szávo Jankovcsánin; Vellimir Abrámov; Putnik Májnovics; Márko Marijajosics; Nikola Mlajdénov; Sztepan Martserics; Marissa Bleszics; Nikola Márkovits; Tadia Kovács; Sztepan Antonovits; Joszip Dzsávo; Martin Rego; Sztipán Petrov; Martin Báits; Peter Szapundsits; Misko Vukmanovits; Petár Hajduk; Czvejo Tikvics; Ilia Bodics; Sztanoja Vojnics; Thoma Tikvics; Jakob Rellyaszovits; Márko Kobillovicz; Marczika Bibics; Ilia Kaszapin; Dávid Bravnotsanin; Matthej Pismis; Iván Lama; Martin Vujkovics; Petar Vojnics; Matthej Dselad; Mio Horváth; Cristoph Simicz; Matthe Bikics; Frannyo Csovics; Ilia Vojnity; Márko Bosnyák; Jákob Beslaga; Ilia Malogurovits; Pero Nedim; Iván Bánács; Perhiza; Sztipán Csurcsia; Luka Csákics; Anton Csiporovácz; Matthissa Kovátsovits, Vuuk Birov; Andrea Karanicz; Baja Szárics; Sztipán Jaramarovics; Matthissa Kotirlanovicz; Sztanissa Melánkovics; Sztépan Rudits; Nikola Csilics; Bossa Sztojákovics; Mio Kunatorov; Sztipán Budanovics; Ilia Csurcsia; Simon Kovács; Purko Rudics; Sztránnya Ráácz; Nikola Delics; Matthisa Csulinovits; Bossa Márcsetits; Petár Kravajevicz; Mesko Mihodrágov; Jakob Czifra; Sztojsza Kovátsovics; Iszák Negákovics; Matthe Knynbajácz; Maleta Kovács; Sivko Máttics; Vuuk Csoszics; Bránko Terzia; Veszelin Sivánov; Luka Vojnity; Thoma Priity; Ignát Tersia; Veszelin Szuhádsia; Nikola Bugárin; Sivan Czerveni; Jován Ilkics; Iván Berko; Jurissa Kikitics; Petár Sokisity; Márko Gresity; Simon Vukmanovits; Nikola Sindrisity; Nikola Radanovits; Joseph Szparics; Sztanissa Tyeránits; Matissa Bulyocsics; Misko Melánkovics; Todor Odonov; Sivko Torbicza; Riszto Bugárin; Gyurko Vioglavin; Sztipan Vámtelecsanin; Putnik Városlin; Prodán Ráácz; Antona Szárity; Frannyo Vojovity; Milliszár Obradov; Millivoj Majnovits; Dragity Devity; Komlen Kunnbájacz; Todor Glusánczki; Sztoján Meska; Bajo Lálics; Males Majnovics; Ignácz Vukovics; Pavko Osztoics; Gyurko Puzitsovics; Anton Millonovics; Vukics Márko; Ilia Lolics; Matthea Franciskovits; Krisztov Mettyávits; Jánkov Jablánovics; Radován Sárga; Lágyen Borjenov; Ráko Rajkovics; Beli Sivan; Petár Vucsinov; Gaspár Dugobradgyin; Luka Tikvics, Thoma Bleszity; Sztanissa Csákits; Perissa Palinity; Nikola Vukovics; Gergo Rogits; Matthán Mártsotits; Jeremia Abramov; Siván Gerbics; Jován Millivojov; Belia Kovács; Misko Kurisovics;
extraneusok