Az 1720. évi országos összeírás - 8928 - Datasheet - OnlineDatabases

Csongrád megye (26. Téka) > határőrvidék : sajkás kerület >
Zombor , Zombor , Kiszombor , Csongrád , Kiszombor


Szántóföldek nyomásrendszere : 2
Szántóföldek termékenysége tavaszi : 4
Szántóföldek termékenysége őszi : 5

 • Szántóföld területe
 • Irtásföld területe
 • Rét területe
 • Szőlő területe
 • Number of houses
 • Number and state of houses
 • Kereskedők és mesteremberek
 • Kereskedés haszna
 • Rét
 • Mészárszék
 • Állatállomány
 • Floods
 • Elemi csapások
 • Járványok
 • Új telepesek
 • Nationality
 • Katonaság, földesúri terhek
 • Legelő
 • Puszta
 • Egyéb
 • Szőlő
 • Kereskedés
 • Forest
 • Extraneusok szőlőbirtok nagyság
 • Makkoltatás
 • Malom
 • Földek fekvés, művelés megjegy
 • Fishing
 • Kocsmáltatás

alap településrész
katonák
Johannes Brankovits; Laurentius Basics; Matthe Márkovics; Ninko Tomics; Marczika Bosnyákovits; Misko Pletikoszics; Márián Devics; Márko Bogisity; Joszip Apris; Joán Nikolics; Gajo Vukelics; Simon Raics; Nikola Kovácsev; Nikola Párcsetics; Martin Csercsevits; Joán Simonovits; Joseph Tokics; Geczia Burnyácsovits; Frannyo Vukovics; Frannyo Probocsovics; Márko Lukics; Abraham Bukerovics; Miát Mironicski; Sivko Osztojcsin; Augustin Mihics; Vidak Paszalits; Marko Bosnyákovics; Jakob Zsulovics; Nikola Sztolissics; Mattho Mándits; Petár Gromilovics; Martin Márgéts; Joszip Doretits; Thomas Alekszi; Gyuka Kekesovits; Cszvera Ravits; Petar Garasavics; Antona Mattits; Máczo Gávran; Radojoza Vukadinovics; Siván Csorics; Rádojsza Trisevity; Todor Vaszijev; Jefto Kopercsev; Vellimir Maramicsin, Leka Apecsics; Sztojsza Rádojcsin; Doin Tuczákovus; Vukovoj Makszics; Miát Kopercsev; Nedelko Popárics; Belyo Babavics; Ignatias Molyanovics; Joszin Rajkovics; Jancsika Rácsics; Milánko Raditsits; Todor Másics; Radoszáv Sztero; Osztoja Teszics; Millutin Tersity; Vujko Masity; Gyura Racsics; Syvko Máletin; Radoszáv Maragin; Uglesza Kerpcsovits; Miat Kobilarov; Miliszár Mirkovits; Vuuk Francsévacs; Nikola Obuskov; Dugaiski Sztanojev; Merdgyian Perákov; Koja Sz. Ivánácz; Ilias Szedoglavics; Sztanoje Lalosovits; Jován Mihálylovits; Merksa Veszelinovits, Marko Doits; Millos Szterbits; Radissa Popovics; Petar Tomotsinov; Mia Salavárdin; Siván Mákszimovics; Millos Bellyánin; Mihálylo Sztépánovits; Nikola Taranyácz; Niko Perkátyánin; Petár Tersin; Szekula Obádits; Kikos Gubanovics; Baja Mihálylovits; Sztámpár Plaszits; Sztanimir Szlepcsevits; Gyuricza Markovácski; Petar Koledgyánczki; Sztojsza Pacsirácz; Raczán Székulits; Petko Joszics; Todor Sotinácz; Jován Micsits; Jeremias Sivkovics; Mákszim Petrovics; Jován Hergovics; Milloszár Ferencsevics; Jován Kolárics; Sztoján Sztojakov; Styanivuk Popovits; Sztánko Ferentsevits; Nikola Petrovics; Aranyics Mihálylovits; Geczia Taranyacz; Sztoján Lukin; Milován Hidgjisánin; Aranin Sivko; Szubotha Karanov; Jován Rákin; Ilia Dosity; Radán Petko, Todor Sztánkovics; Lozán Veszelinovics; Vuicza Moin; Sztojsa Rajkovics; Iván Mandics; Males Skonjovics; Milics Vukovics; Siván Nagyvánacz; Petár Radojovics; Momir Musulenczki; Radivoj Verkovics; Tyiro Protokovics; Vujcza Vorics; Deszpot Mándics; Szobotha Rájkovits; Bajo Bulyovits; Radivoj Vukitsávics; Milos Morokvásity; Piricza Szlebcsevits; Milos Rugomirácz; Milovicza Lipojev; Radoszáv Nedoplanyin; Mejo Bésity; Radiszáv Milánkovics; Lepoje Ivkovics; Simon Csitsovacs; Máles Milosovity; Szekula Vukovtsanin; Mihálylo Mislenovits; Prodán Osztoin; Petár Lásics; Miloszár Makszimovics; Laza Cserveni; Jurissa Mihics; Petar Csonics; Radoszáv Alekszics; Vukasin Dámjanovits; Gruicza Velin; Veszelin Karalia; Sztojko Rákics; Veszelin Proja; Joszip Csurcsics; Radoszav Mandics; Szeretko Novkovics; Radiszav Vojnovics; Sztoján Popovics; Sztojak Beljánin; Sztossa Acsimovics; Miliszár Gyukics; Mihálylo Rajfejlovics; Mákszin Marianov; Sztojan Szesevicze; Gruja Gabrilovics; Szmolyan Berics; Száva Rádánov; Mihálylo Kuzmanovics; Miléta Szlukics; Drági Sztánkovics; Toder Taranyácz; Radoszáv Acsics; Jovan Sibonin; Atanaczko Preradovtsanin; Radoszáv Tukics; Nikola Nemácz; Sztoján Mihailyovics; Mihailo Rákics; Nesko Szubotics; Radoszáv Kuszonya; Szubota Punyosevics; Dobroszáv Mirkovics; Grujcza Másirovity; Nikola Csordárics; Sztanoje Radisity; Szubotha Bulyovits; Veszelin Bulyovics; Lázo Jovánovics; Nikola Belics; Nikola Szurkovics; Kuzman Prodanovits; Radivoj Sivics; Pelyo Mihályov; Sztojko Gájtsev; Gaji Pavlovics; Jován Tuczák; Iván Kiptia; Barissa Kurvitsics; Todor Bandobránin; Jovan Rákics; Sztánissa Sivolyácz; Mihi Rákics; Jován Szudárovics; Radovan Mali; Simo Buzádsia; Galeta Radonavics; Radoszav Petrovics; Predoje Csonits; Barissa Beretics; Nikola Szilics; Jován Mittrovics; Zaria Doin; Kerszta Prodánovits; Sivko Mattaruski; Laurencz Raits; Martin Vidákovics; Gyuricza Ferencsovics; Ucsen Franczuslia; Joszip Knezovics; Kerszta Mattarucski; Sztepán Rákits; Ignát Berkits; Miát Gabrillo; Pávo Manaillo; Grujcza Sztánkov; Radivoj Delárovics; Mihályo Vukadinovics; Ukásin Sztricsovics; Sivko Popovics; Rádován Milicsev; Szubotha Csevab; Todor Csurcsics; Siván Buzadsics; Márko Sztricsevics; Gabrillo Gáron; Misko Rupcsevics; Mattho Bosnyakovits; Anton Bosnyakovics; Nikola Kulics; Matto Csutsonics; Joszip Csucsonics; Sztepán Csolicsics; Márko Margitics; Joszip Probojcsovics; Petar Punguber; Nikola Pásztrovics; Peter Markojevits; Joszip Mattanovics; Misko Bossitz; Lukacs Hajduk; Jákob Bogesics; Frannyo Devics; Anton Thomisics; Sztepán Pusziberko; Fránnyo Beretics; Frannyo Gojtánov; Iván Vukelics; Pavo Bukovics; Jakob Ivanovics; Ilia Apics; Nikola Knezovics; Iván Francsicserics; Gergo Mattics; Mio Bosics; Matko Szuhadsics; Matthea Beretics; Nikola Bosics;
extraneusok
zsellérek