Az 1720. évi országos összeírás - 8937 - Datasheet - OnlineDatabases

Csongrád megye (26. Téka) > határőrvidék : sajkás kerület >
Zenta , Zenta , Szénta , Zenta , Bács-Bodrog , Senta, SR


Szántóföldek nyomásrendszere : 1
Szántóföldek termékenysége tavaszi : 4
Szántóföldek termékenysége őszi : 5

 • Szántóföld területe
 • Irtásföld területe
 • Rét területe
 • Szőlő területe
 • Number of houses
 • Number and state of houses
 • Kereskedők és mesteremberek
 • Kereskedés haszna
 • Rét
 • Mészárszék
 • Állatállomány
 • Floods
 • Elemi csapások
 • Járványok
 • Új telepesek
 • Nationality
 • Katonaság, földesúri terhek
 • Legelő
 • Puszta
 • Egyéb
 • Szőlő
 • Kereskedés
 • Forest
 • Extraneusok szőlőbirtok nagyság
 • Makkoltatás
 • Malom
 • Földek fekvés, művelés megjegy
 • Fishing
 • Kocsmáltatás

alap településrész
katonák
Todor Millinovits; Sztoján Bardarics; Jován Badarlicza; Novak Cselavi; Ráko Girdanov; Kokan Soklatsáczki; Rosa Deme; Novák Milánkov; Siván Jolim; Millanko Vukadinovics; Vladiszláv Aleksicz; Nincseta Jurics; Sztojan Jakabics; Sztánko Kelebacz; Mihailo Mattics; Sztaniszáv Melankovics; Vukata Rajtar; Milován Mabenicza; Petar Jurisity; Sztojko Miszlagocs; Radojsza Miszlagocs; Radivoj Kolleta; Sztojsa Igratsovics; Maleta Szelemberzovics; Mali Sivkovics; Osztoja Deszánkov; Mittár Moin; Dolog Márko; Jurko Drásics; Radivoj Moin; Gyurko Franczuslia; Petko Tömösváracz; Gruja Knézovics; Sztepán Tunics; Gyurka Csongradácz; Janko Vorga; Todor Mitrovics; Nikola Laditsorbics; Radivoj Tuczak; Siván Zubánovics; Jován Lansovics; Nesko Zelomberkovics; Gyurka Sztojkovics; Misko Sztepánovits; Farkas Szocsa; Luka Szocsin; Jánko Mittrovics; Gabriel Drakulics; Veszelin Mirkov; Vaszo Záin; Iván Kerkovits; Makszin Szverácz; Radoszáv Koics; Vnuk Kapitanov; Bosko Berdarics; Sztoján Pestanin; Siván Szvetics; Nikita Petlyánin; Miát Csusin; Thomas Rada; Milinko Odsics; Rája Bácsánin; Zavissa Kosztics; Millutin Vukmitovits; Radoszáv Kovács; Rasko Vulics; Mirko Drasics; Jánko Knezovics; Girdán Valkanyecz; Tromo Tuczák; Siván Gyurics; Prodán Brankisavics; Sivko Franczuslia; Marinko Kolics; Sztojko Terlicza; Vladiszláv Musteria; Milos Kováts; Mihailo Bosnyak; Vukoja Szentjánin; Jován Pivár; Mihailo Zernics; Jován Czitvára; Andrea Nagyvinácz; Osztoja Dizala; Milos Gyantalics;