Címereslevél-adatbázis - 309 - Datasheet - OnlineDatabases

Databases > Címereslevél-adatbázis > Data sheet of record
1.1. Reference code of fund : HU MNL OL R 64
1.1. Reference code : 1_0286
1.1. Container number:
1.1. Container type : boríték
1.2. Restored : IGEN
1.2. Physical format : lap (kiterített)
1.2. Physical condition : foltos, egy helyen ázott, hiányos
1.2. Length (cm) : 47
1.2. Width (cm) : 72
1.3. Language :
 1. latin
1.4. Record type : adománylevél
1.5. Subject :
 1. magyar nemesség megújítása
 2. címer
1.6. Survival form : eredeti
1.7. Related reference codes :
1.8. Persons :
 1. Adományozó - II. Ferdinánd - magyar királyMagyar Nemzeti Levéltár - - -
 2. Adományos - Praosy András - Magyar Nemzeti Levéltár - - -
 3. Adományos által - Praosy Mihály - Magyar Nemzeti Levéltár - - - fivére
 4. Adományos által - Praosy Éva - Magyar Nemzeti Levéltár - - - nővére
 5. Adományos által - Praosy Erzsébet - Magyar Nemzeti Levéltár - - - nővére
 6. Adományos által - Praosy Mária - Magyar Nemzeti Levéltár - - - nővére
 7. Ellenjegyző - Sennyey István - veszprémi püspök, kancellárMagyar Nemzeti Levéltár - - -
 8. Ellenjegyző - Ferenczffy Lőrinc - Magyar Nemzeti Levéltár - - -
1.9. Locations :
 1. Eredeti kiállításának helye - Bécs
1.10. Dates :
 1. Eredeti kelte - 1629.08.05.

2.1. Sealed : IGEN
2.2. Seals :
.Type of sealingPaper topTypeTokPhysical conditionRestoredDescriptionPhysical dimensions
0.függőpecsétNEMmagyar királyi titkospecsétnincskopottNEM 7 (11)
3.1. Heraldic achievement :
 • Description of the heraldic achievement: Scutum nimirum militare erectum coelestini coloris, in quo singulos flavos caudices, obtruncatis surculis sive ramis, a superior[ibus ... inf]eriores decussatim et in formam crucis ductos, conspicuos, quos laureum sertum circumdare conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, inter medias flammas phoenicem naturali suo colore effigiatam, alis expansis et ore h[iante linguaque rubic]unda exserta, inque dextram scuti partem conversam, eminentem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc nigris et flavis sive aureis, illinc vero rubris et candidis sive argenteis, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque [ipsum decenter e]xornantibus. - With heraldic painting - - kopott, az ezüst megfeketedett -
  • Background of the heraldic painting: arany keret, vörös és kék damaszkolt háttér
  • Shield: - reneszánsz pajzs - kék - - nincs - Nincs - Nincs
   • Charges: ág
   • Charges: babérkoszorú
   • Helm: pántos sisak - korona
    • Crest elements: tűz
    • Crest elements: főnix
    • Mantling: fekete-arany
    • Mantling: vörös-ezüst
4.1. Narratio : formuláris
4.2. Publication clause :
.PublicatorPlace of publicationDateDate fromDate toNotes
1.Sáros vm.Eperjes1630.06.05.1630-06-05 1630-06-05
4.3. Academic publications :
 1. Áldásy I. No. CCXXXV. -
 2. Nyulásziné No. 609 -
4.5. Notes : A nemesítési formulából hiányzik a "denuo" kitétel, de a család régi nemesi jogainak felemlítése és az, hogy a szöveg az adományost előszörre nemesnek nevezi, kétségtelenné teszi a nemességújítás tényét.
4.6. Images :