Fejér vármegye közgyűlése - OnlineDatabases

Databases > Fejér vármegye közgyűlése

Fejér vármegye közgyűlése

Az adatbázis Fejér vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1692 és 1711 közötti évkörrel.A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:Arany Magyar Zsuzsanna - Klauszné Móra Magda - Erdős Ferenc: Fejér vármegye nemesi közgyűlésének regesztái 1692-1711, Fejér Megyei Történeti Évkönyv 25, Fejér Megyei Levéltár, Székesfehérvár, 1997. A könyv digitalizált változata elérhető a...

Information about the database
Search within this database (Specific) X

Simple search

*=optional;  !=instead of one;  ?=0 or 1 instead

Sort

Inf -

Other settingsHierarchical search X