Nógrád megye dualizmus kori iratai - Information - OnlineDatabases

Nógrád megye dualizmus kori iratai - Information page

Title of finding aidDualizmus kori iratok
Subtitle of finding aidn.a.
Strain numberNML IV.171.,253.,255.,262.,263.,274.,301.,401.,402.,404.,405.,406.,468.,531.,534.;NML V.41.,71.,101.,102.,207.;NML VI.501.,503.;NML VII.1.,26.,102.;NML VIII.53.,332.,701.;NML IX.201.,214.;NML XI.5.,13.;NML XII.6.;NML XIV.3.7.;NML XV.19
ID176
Country codeHU
Institution codeMNL NML
Number of records1.535 db
Character of finding aidTematikus kutatási segédlet
The finding aid is finished or constantly expendingA későbbiekben bővítendő
Type of documentstestületi jegyzőkönyv, leirat, átirat, rendelet, kérelem, folyamodvány, perirat, családi irat, vállalati jelentés, sajtócikk stb.
Informations concerning the description of the finding aidAz 1867 és 1918 közötti fél évszázad Nógrád megyei történetét, fejlődését bemutató adatbázis létrehozásához áttekintettük a korszakból levéltárunkban megmaradt teljes vármegyei iratanyagot. Az iratfeltárás során 4819 oldal dokumentumot gyűjtöttünk össze, melyeket úgy ítéltünk meg, hogy külön-külön is adalékként szolgálnak, és a korszak gazdasági, társadalmi, kulturális változásainak fontos dokumentumai.
Az adatbázis olyan négy évtized eseményeibe ad bepillantást, amely ezer szállal kötődik mindennapjainkhoz: naponta járunk a korszakban emelt városi épületek között, használjuk a korszakban megépített vasutakat. Meghatározó irodalmi hagyományaink, mint a Madách- és a Mikszáth-kultusz, innen erednek. Ekkor kezd kiépülni a köz- és magánhasználatban az elektromos hálózat, az intézményesített állami oktatási és közegészségügyi hálózat, a közvélemény eszköze, az újság. Ekkor válik a mindennapok problémájává a nemzetiségi kérdés. Olyan időszakról van tehát szó, amelyben addig nem létező vállalatok, szervezetek, folyamatok feltűnésének lehetünk szemtanúi: kialakult a szénbányászat és az arra épülő vasipari, történelmi léptékkel mérve pillanatnyi idő alatt egy új város született, a társadalomban addig soha nem látott új rétegek, mozgalmak jelentek meg, régiek tűntek el. Dokumentumaink ezt a korszakot kívánják az olvasó elé idézni.
Informations about versionn.a.
General commentsMSSql, NMLInfo adatkarbantartó, operációs rendszer:MS Windows. Internetes szolgáltatás: Tomcat
Informations concerning the publication or dissemination of the finding aid- Internet:
digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/DLZsearch.jsp
Kereséskor célszerű az oldal alján lévő "Találatok száma" mezőben az "első 500" lehetőséget választani.

- Belső hálózat

- Az adatbázisban szereplő dokumentumok egy része megjelent nyomtatásban:
Hausel Sándor (szerk.): Mikszáth kora. Dokumentumok Nógrád megye 1867–1914 közötti történetéhez. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 56., Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat, 2010, 424 p.
Creator contributorsBódi Zsuzsanna, Galcsik Zsolt, Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Responsible person for creatingMNL NML
Létrehozásáért felelős: Bódi Zsuzsanna, Galcsik Zsolt, Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Karbantartásáért felelős: Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Informations on the preparation of the encoded version of finding aidn.a.
It provides information on encoding of the finding aid, including the name of the responsible person or institution, and the time and conditions of encoding.n.a.
Listing of rules, standards, conventions and protocols using at the preparation of descriptionEAD
Modifications and changes of finding aidn.a.
Brief summery of changesn.a.
List of modificatons made during some changesn.a.
Table/panel