Results - OnlineDatabases

Searched term: Bélaváry (for word fragments as well)

Total 36 result 9 in databases (0,3338 ): E 136 Diversae instructiones, Kamarai misszilisek, E 190 Archivum familiae Rákóczi (Rákóczi missilisek) , A 131 Illésy-féle családtörténeti adatbázis, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944, A 57, K 19 Libri Regii · Királyi Könyvek 1527—1918, Címereslevél-adatbázis, MSZMP jegyzőkönyvek, Batthyány-missilisek.

 

1. E 136 Diversae instructiones (8 Result)

A gyűjteményt a XVIII. sz. közepén kezdték összeállítani a kamarai archivumban, majd folyamatosan egészítették ki. Az itt őrzött utasítások túlnyomó részét az uralkodók - köztük erdélyiek is - és udvari hatóságaik küldték a két kamarának, valamint más kincstári szerveknek, továbbá a kamarák alárendeltjeiknek (segédhivataloknak, bizottságoknak, a pénzügyigazgatás helyi szerveinek, tisztviselőknek és alkalmazottaknak), katonai, egyházi intézményeknek. Akad másoktól (és másoknak, például megyéknek, városoknak) küldött instrukció, jó néhány pátens, nem különben az instrukciók keletkezése és... more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Adatlap 78Bélaváry Dávid szentkereszti uradalom udvarbírája (provisor)Az utasítást elnyerő neve és az utasításban megnevezett tisztség neve.Személynév
Adatlap 310Bélaváry Dávid zniói udvarbíróAz utasítást elnyerő neve és az utasításban megnevezett tisztség neve.Személynév
Adatlap 373Bélaváry Dávid szentkereszti apátsághoz tartozó körmöcbányai ház udvarbírájaAz utasítást elnyerő neve és az utasításban megnevezett tisztség neve.Személynév
Adatlap 383Bélaváry Dávid érsekújvári udvarbíró (provisor)Az utasítást elnyerő neve és az utasításban megnevezett tisztség neve.Személynév
Adatlap 724Bélaváry György, Lizicza György lednicei udvarbíró, várnagy illetve számvevőAz utasítást elnyerő neve és az utasításban megnevezett tisztség neve.Személynév
Adatlap 729Jezerniczky Ádám, Bélaváry Dávid zniói udvarbíró (provisor)Az utasítást elnyerő neve és az utasításban megnevezett tisztség neve.Személynév
Adatlap 731Bélaváry György, Lizicza György lednicei udvarbíró, várnagy illetve számvevőAz utasítást elnyerő neve és az utasításban megnevezett tisztség neve.Személynév
Adatlap 732Bélaváry Dávid, érsekújvári udvarbíró (provisor)Az utasítást elnyerő neve és az utasításban megnevezett tisztség neve.Személynév

You can start advanced search in this database.

 

2. Kamarai misszilisek (7 Result)

Dbase adatbázis konvertálása; az adatbázist készítette: Németh István. Levél- (és kérvény-) gyűjtemény, amelyet családoknak, személyeknek, kincstári szerveknek, egyházi testületeknek a kamarákra szállott iratanyagából (esetenként a kamarákhoz vagy tisztviselőikhez írott levelekből, kérvényekből) a múlt század végén állítottak össze, majd utóbb többszörösen kiegészítettek. Legtöbb a nagy konfiskációk útján bekerült irat, elsősorban a XVII. századiak: elítélt nagyuraké (pl. Wesselényi, Petróczy, Csáky, Barkóczy), jogelődeiké (pl. Báthoriak, Bocskai, Bethlen),... more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Adatlap 1351Bélaváry DávidlevélíróSzemélynév
Adatlap 5704Bélavárycímzett vezetékneveSzemélynév
Adatlap 8944Bélaváry Miklósnécímzett előneveSzemélynév
Adatlap 10050Bélavárycímzett vezetékneveSzemélynév
Adatlap 13819Bélavárycímzett vezetékneveSzemélynév
Adatlap 14331Vítkelety Fruzsina Bélaváry GyörgynélevélíróSzemélynév
Adatlap 14331Bélavárycímzett vezetékneveSzemélynév

You can start advanced search in this database.

 

3. E 190 Archivum familiae Rákóczi (Rákóczi missilisek) (6 Result)

Legnagyobb bőségben a két erdélyi fejedelem, I. és II. György iratai találhatók itt, továbbá I. Rákóczi György apja Zsigmond fejedelem, az utóbbi fiai Zsigmond, Pál (országbíró) és ezek unokatestvére Lajos (hajdúgenerális, alsó-magyarországi főkapitány), János (Bethlen Gábor kincstartója), László (Sáros megyei főispán a XVII. század közepén), végül I. és II. Rákóczi Ferenc, valamint az ő feleségeik és nővéreik iratai, familiárisaik (Debreczeni Tamás, Klobusiczky András és mások) és fejedelmi elődeik rájuk szállott irataival, illetve császárhű uraknak a hadjáratok során... more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Adatlap 566BélaváryA levél írójának és küldőjének családi neve.Személynév
Adatlap 566BélaváryA levél írójának és küldőjének családi neve.Személynév
Adatlap 579BélaváryA levél írójának és küldőjének családi neve.Személynév
Adatlap 579BélaváryA levél írójának és küldőjének családi neve.Személynév
Adatlap 581BélaváryA levél írójának és küldőjének családi neve.Személynév
Adatlap 581BélaváryA levél írójának és küldőjének családi neve.Személynév

You can start advanced search in this database.

 

4. A 131 Illésy-féle családtörténeti adatbázis (6 Result)

Az adatbázis a magyar kancellária levéltárában elhelyezett, nagyobbrészt Illésy János által 1900 körül készített feltárócédulák számítógépes feldolgozását tartalmazza. Az A 131 - Családtörténeti cédulagyűjtemény jelzet alatt őrzött mintegy harmincezer cédula az Országos Levéltár több, mint 70 különféle irategyüttesére vonatkozóan tartalmaz adatokat. A készítők célja elsősorban az volt, hogy összegyűjtsék az egyes családok nemességét, kiváltságát, rangemelését dokumentáló források lelőhelyének adatait. A gyökeres jogokat biztosító iratok gyors visszakereshetőségére igen... more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Loading...
Loading...

You can start advanced search in this database.

 

5. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 (4 Result)

Az adatbázis egyrészt 1867-től az 1944-es nyilas hatalomátvételig Magyarországon fennálló kormányok minisztertanácsi üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjainak teljes jegyzékét tartalmazza, másrészt az egyes napirendi pontok tartalmi kivonatát jeleníti meg.
      Az iratanyagban történő kutatáshoz nem kell az eredeti, illetve a fénymásolatban kutatásra kiadható iratokat kikérni, a napirendi pontok tartalmi kivonatolása minden... more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Loading...
Loading...

You can start advanced search in this database.

 

6. A 57, K 19 Libri Regii · Királyi Könyvek 1527—1918 (2 Result)

A Magyar Országos Levéltár őrizetében lévő Királyi Könyvek (latinul Libri Regii) a királyi kancellárián vezetett másolati könyvek voltak, melyekbe a király nevében kiadott jelentősebb okiratokat bemásolták, feljegyezték. Jelentős okiratnak minősültek az állandó érvényű, gyökeres jogokat, kiváltságokat biztosító, úgynevezett királyi kegyelmi tényekről készült oklevelek. Az oklevelek tárgya sokféle: birtok, ingatlan adományozása, az egyén társadalmi helyzetét öröklődően befolyásoló kiváltságok (nemesi, főnemesi rang, magyar honosság) adományozása vagy olykor az azoktól... more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Loading...
Loading...

You can start advanced search in this database.

 

7. Címereslevél-adatbázis (1 Result)

A címereslevél-adatbázis, és ami mögötte van

Van egy irattípus, amely messze a történeti kutatás megkezdése előtt, jogi és művészeti jelentőségénél fogva kiemelt érdeklődésre tartott számot. A címereslevelek, más néven... more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Loading...
Loading...

You can start advanced search in this database.

 

8. MSZMP jegyzőkönyvek (1 Result)

Az adatbázis a magyar Magyar Szocialista Munkáspárt alábbi országos testületei üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjainak tartalmi kivonatát, valamint egyes esetekben az iratok digitalizált változatát is tartalmazza, a következő évkörökkel:


Központi Bizottság, 1956-1970

Politikai Bizottság, 1956-1989

Szervező Bizottság, 1956-1957

Titkárság, 1956-1980

Elnökség, 1989A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak: more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Loading...
Loading...

You can start advanced search in this database.

 

9. Batthyány-missilisek (1 Result)

A Magyar Országos Levéltár „Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai” (P szekció) gyűjteményében őrzött számos történeti jelentőségű családi levéltár közül mind tartalmát, mind terjedelmét tekintve kiemelkedik a Batthyány család levéltára (az iratok évköre: 1527-1944, terjedelme: 211.60 iratfolyóméter). A család levéltárán belül is igen értékes és tekintélyes gyűjteményt képez a XVI-XVII. századi levelezés (Missiles P 1314, 1-124 doboz, No. 1-55060). Jól jelzi ezt a tényt, hogy a történettudomány szinte valamennyi ága számára a korszak elsőszámú levéltári forrásai... more information…

IDFound term/phraseContextIndex
Loading...
Loading...

You can start advanced search in this database.