Az 1720. évi országos összeírás - Base de données online

Base de données > Az 1720. évi országos összeírás

Az 1720. évi országos összeírás

A korábbi, 1715. évi összeírással való elégedetlenség arra késztette a hatóságokat, hogy 1719-ben a conscriptio hiányosságainak kiküszöbölése végett az összeírás megismétlését határozzák el. Erre 1720-ban került sor, és ez lett az oszmán uralom alól teljesen felszabadult ország első, minden vármegyére kiterjedő összeírása.    Az 1715-ös összeírással szemben 1720-ban csak a külsőségekkel rendelkező jobbágyokat, zselléreket és lakásokat kellett összeírni. A szegényebb réteg, az, amelynek csak...

Informations sur la base de données
Recherche dans cette base de données (spécifique) X


*=Facultatif;  !=Au lieu d'un;  ?=0 vagy 1 helyett

D'autres fixations