Nógrád megye dualizmus kori iratai - Information - Base de données online

Nógrád megye dualizmus kori iratai - Page d'information

Titre d'instrument de rechercheDualizmus kori iratok
Sous-titre d'instrument de recherchen.a.
Numéro de tensionNML IV.171.,253.,255.,262.,263.,274.,301.,401.,402.,404.,405.,406.,468.,531.,534.;NML V.41.,71.,101.,102.,207.;NML VI.501.,503.;NML VII.1.,26.,102.;NML VIII.53.,332.,701.;NML IX.201.,214.;NML XI.5.,13.;NML XII.6.;NML XIV.3.7.;NML XV.19
ID176
Code de paysHU
Code d'institutionMNL NML
Numéro de records1.535 db
Caractère d'instrument de rechercheTematikus kutatási segédlet
L'aide de découverte est finie ou constamment la dépenseA későbbiekben bővítendő
Type de documentstestületi jegyzőkönyv, leirat, átirat, rendelet, kérelem, folyamodvány, perirat, családi irat, vállalati jelentés, sajtócikk stb.
Informations concernant la description de l'aide de découverteAz 1867 és 1918 közötti fél évszázad Nógrád megyei történetét, fejlődését bemutató adatbázis létrehozásához áttekintettük a korszakból levéltárunkban megmaradt teljes vármegyei iratanyagot. Az iratfeltárás során 4819 oldal dokumentumot gyűjtöttünk össze, melyeket úgy ítéltünk meg, hogy külön-külön is adalékként szolgálnak, és a korszak gazdasági, társadalmi, kulturális változásainak fontos dokumentumai.
Az adatbázis olyan négy évtized eseményeibe ad bepillantást, amely ezer szállal kötődik mindennapjainkhoz: naponta járunk a korszakban emelt városi épületek között, használjuk a korszakban megépített vasutakat. Meghatározó irodalmi hagyományaink, mint a Madách- és a Mikszáth-kultusz, innen erednek. Ekkor kezd kiépülni a köz- és magánhasználatban az elektromos hálózat, az intézményesített állami oktatási és közegészségügyi hálózat, a közvélemény eszköze, az újság. Ekkor válik a mindennapok problémájává a nemzetiségi kérdés. Olyan időszakról van tehát szó, amelyben addig nem létező vállalatok, szervezetek, folyamatok feltűnésének lehetünk szemtanúi: kialakult a szénbányászat és az arra épülő vasipari, történelmi léptékkel mérve pillanatnyi idő alatt egy új város született, a társadalomban addig soha nem látott új rétegek, mozgalmak jelentek meg, régiek tűntek el. Dokumentumaink ezt a korszakot kívánják az olvasó elé idézni.
Informations sur versionn.a.
Commentaires générauxMSSql, NMLInfo adatkarbantartó, operációs rendszer:MS Windows. Internetes szolgáltatás: Tomcat
Informations concernant la publication ou la dissémination d'instrument de recherche- Internet:
digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/DLZsearch.jsp
Kereséskor célszerű az oldal alján lévő "Találatok száma" mezőben az "első 500" lehetőséget választani.

- Belső hálózat

- Az adatbázisban szereplő dokumentumok egy része megjelent nyomtatásban:
Hausel Sándor (szerk.): Mikszáth kora. Dokumentumok Nógrád megye 1867–1914 közötti történetéhez. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 56., Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat, 2010, 424 p.
Collaborateurs de créateurBódi Zsuzsanna, Galcsik Zsolt, Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Personne responsable pour créationMNL NML
Létrehozásáért felelős: Bódi Zsuzsanna, Galcsik Zsolt, Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Karbantartásáért felelős: Hausel Sándor, Sebestyén Kálmán
Des informations sur la préparation de la version codée de trouver l'aiden.a.
ll fournit des informations sur le codage de l'aide de découverte, y compris le nom de la personne responsable ou de l'institution et le temps et les conditions de codage.n.a.
Liste de règles, normes, conventions et protocoles utilisant à la préparation de descriptionEAD
Modifications et les changements de trouver l'aiden.a.
Dossier de result des changementsn.a.
Liste de modificatons faite pendant quelques changements.n.a.
Table/panneau