Nógrád Megyei Levéltár - Nagy Iván (1824-1898) történész iratai - Information - Base de données online

Nógrád Megyei Levéltár - Nagy Iván (1824-1898) történész iratai - Page d'information

Titre d'instrument de rechercheNagy Iván (1824-1898) történész iratai a Nógrád Megyei Levéltárban
Sous-titre d'instrument de rechercheA Nógrád Megyei Levéltár Nagy Iván-iratainak repertóriuma
Numéro de tensionNML XIV. 3.
ID174
Code de paysHU
Code d'institutionMNL NML
Numéro de records3.039 db
Caractère d'instrument de rechercheRepertórium
L'aide de découverte est finie ou constamment la dépenseA későbbiekben bővítendő
Type de documentsCsaládi iratok
Informations concernant la description de l'aide de découverteNagy Iván (Balassagyarmat, 1824 - Horpács, 1898) történész, akadémikus, a magyarországi családtörténeti kutatások legnagyobb alakjai közé tartozik. Legismertebb munkája a közelmúltban reprintként is megjelent 13 kötetes "Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal". Életműve azonban ezen kívül is sok felfedezésre váró kincset rejt. Levéltárunk kötelezettségének tekinti a tudós szellemi hagyatékának ápolását, közzétételét. Ennek része a nálunk található Nagy Iván hagyaték repertóriumának adatbázisba építése. A jövőben, folytatva a munkát, kísérletet szeretnénk tenni a hagyaték többi részének egyesítésére is, egy "virtuális fond" létrehozásával, mely tartalmazná a különböző iratőrzőknél található Nagy Iván-iratok segédleteit, illetőleg az iratok digitális másolatait.

Az iratanyag (NML XIV. 3. fond) állagai, sorozatai az alábbiak:
a) Nagy Iván iratai
    1. Birtokjogi iratok, okmányok
    2. Levelezés
    3. Nagy Iván feljegyzései, hozzá küldött nyomtatványok, meghívók, számlák
    4. Tulajdonjogi feljegyzések
b) A felsőgyőri Nagy család egyes tagjainak iratai
    1. Nagy Ivánné Csató Mária iratai
    2. Nagy Aladár iratai
    3. Nagy Ferenchez írt levelek
c) Kéziratok, iratgyűjtemények
    1. Nagy Iván ifjúkori munkái
    2. Családtörténeti iratok
    3. Címertani iratok
    4. Vegyes témájú történeti munkák
    5. Nógrád megye történetére vonatkozó iratok
    6. Nógrád megyei vonatkozású oklevél- és iratmásolatok
d) Különféle családi levéltárakból összegyűjtött iratok
    1. Név szerint rendezett iratok
    2. Vegyes iratok, családokra vonatkozó feljegyzések és töredékek
    3. Nógrád megye történetére vonatkozó iratok
    4. Végrendeletek
    5. Nemeslevelek és nemességi bizonyítványok
 
Informations sur versionn.a.
Commentaires générauxMSSql, NMLInfo adatkarbantartó, operációs rendszer:MS Windows. Internetes szolgáltatás: Tomcat
Informations concernant la publication ou la dissémination d'instrument de rechercheInternet:
http://digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/NIRsearch.jsp
Kereséskor az oldal alján lévő "Találatok száma" mezében célszerű az "első 500" lehetőséget választani.

Belső hálózat

A Nógrád Megyei Levéltár Nagy Iván-iratainak repertóriuma nyomtatásban megjelent:
Tóth Tamás: Nagy Iván iratai. Nagy Iván Könyvek 13. Nógrád Megyei Levéltár - Nagy Iván Történeti Kör, Balassagyarmat, 2003, 262 oldal.
Collaborateurs de créateurTóth Tamás
Personne responsable pour créationMNL NML
Létrehozásáért felelős: Tóth Tamás.
Karbantartásáért felelős: Tyekvicska Árpád
Des informations sur la préparation de la version codée de trouver l'aiden.a.
ll fournit des informations sur le codage de l'aide de découverte, y compris le nom de la personne responsable ou de l'institution et le temps et les conditions de codage.n.a.
Liste de règles, normes, conventions et protocoles utilisant à la préparation de descriptionEAD
Modifications et les changements de trouver l'aiden.a.
Dossier de result des changementsn.a.
Liste de modificatons faite pendant quelques changements.n.a.
Table/panneau