Kassa Város Levéltárának Titkos Levéltára, középkori iratok - 264405 - údajový hárok - OnlineDatabázy

DL číslo : 269615
dátum : 1508-09-14
alternatívne datovanie : NA2
miesto dátumu : Buda
vydávateľ :
ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
zverejnenie údajov : NA2
....alebo príjemca :
Testületi név : Kassa város
pôvodný referenčný kód :
Szlovákia • Archív mesta Košíc • Archivum secretum  /  SEBES P 7
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Archív mesta Košíc • Archivum secretum (U 722)
pretrvávanie formy : Eredeti
rozmer listiny : NA2
jazyk : Latin
typ záznamu : adománylevél
pečať : Alul
rozmer pečate : NA2
farba pečate : n.a.
poznámka : NA2

prepis : NA2

domény :
Lapispatak , Lapispatak , Sáros , Lapispatak , Sáros , Ploské, SK
Budamer , Budamér , Sáros , Budamér , Sáros , Budimír, SK
Terebe , Terebő , Sáros , Terebő , Sáros , Trebejov, SK
Kwzegh , Kőszeg , Sáros , Sároskőszeg , Sáros , Kysak, SK
Abos , Abos , Sáros , Abos , Sáros , Obišovce, SK
Myrck , Mérk , Alsó- és Felső- , Sáros , Mérk , Sáros , Mirkovce, SK
Felse Kemencze , Kemencze , Felső- , Sáros , Felsőkemence , Abaúj-Torna , Vyšná Kamenica, SK
Abram , Abrány , Sáros , Abrány , Sáros , Abranovce, SK
Wargon , Vargony , Sáros , Vargony , Sáros , Varhaňovce, SK
Erdechke , Erdőcske , Sáros , Erdőcske , Sáros , Lesíček, SK
Berethe , Berettő , Sáros , Sárosberettő , Sáros , Bretejovce, SK
Decske , Decső , Sáros , Décső , Sáros , Ďačov, SK
Zenthpether , Szent-Péter , Sáros , Tarcaszentpéter , Sáros , Petrovany, SK
Lemes , Lemes , Sáros , Lemes , Sáros , Lemešany, SK
Licherth , Licsérd , Sáros , Licsérd , Sáros , Ličartovce, SK
Pekelnyk , Sáros
Kyscassa , Sáros
Lubolcz , Lubocz , Sáros , Lubóc , Sáros , Ľubovec, SK
Segne , Zsegnye , Sáros , Zsegnye , Sáros , Žehňá, SK
Boyar , Sáros
Sebes , Sós-Újfalu , Sáros , Sósújfalu része , Sáros , Ruská Nová Ves, SK

ďalšie zemepisné mená : NA2

iné osoby :
Lapispataki Miklós
János Albert herceg
Batthyány Benedek kincstárnok

osobný index : NA2

Index vecný :
hűtlenség

regesta : NA2