Katonaállítási lajstromok gyűjteménye

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az állandó hadsereg felállításához, illetve kiegészítéséhez készült személyi nyilvántartás, mely elsősorban 1756 és 1918 között keletkezett iratokat tartalmaz. A lajstromok nyelve korszaktól, helyszíntől függően latin, német, magyar. Az anyag 20. században keletkezett része már nyomtatványok kitöltésével jött létre, a rovatok kitöltése azonban mindvégig kézírásos módszerrel történt. A listában egy-egy személyről általában 6-10 féle adatot rögzítettek. Az alapadatok (apa, anya neve, családi állapot, születési év, lakhely) mellett egészségügyi állapotra, külső megjelenésre vagy iskolai végzettségre vonatkozó adatokat is találhatunk.

Az összefoglaló név alatt többféle irattípus értendő. Megkülönböztethetünk újoncozási, sorshúzási, elbocsátási, felülvizsgálati, utóállítási lajstromokat. Létezik lista a jogcímvesztett katonákról, előfordulnak továbbá az iratok között zsoldjegyzékek és felmentési kérelmek is. 
A katonaállítási lajstromok tágabb évköre: 1756-1918 (1942)

A digitális felvételeket is tartalmazó adatbázis a katonaállítási mikrofilmgyűjtemény szkennelésével jött létre, ám a kutatás elősegítése érdekében struktúráját tekintve visszatér az eredeti  kötetbeosztáshoz. A kutatást a katonai körzetek, azon belül évek alapján lehet véghezvinni.


További kutatási lehetőségekről az alábbi letölthető táblázat nyújt tájékoztatást.
Országos kimutatás a magyarországi levéltárak nem digitalizált katonaállítási iratanyagáról

Összesített nem digitalizált katona

Ajánlott irodalom:

Szerényi Ildikó: Katona-Sorban
https://aktakaland.wordpress.com/2014/09/24/katona-sorban/
Szerényi Ildikó: Kiszolgált öreg bakák és a Nagy Háború hősi halottai
http://www.archivnet.hu/hadtortenet/kiszolgalt_oreg_bakak_es_a_nagy_haboru_hosi_halottai.html

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Internet, kutatótermi számítógépek

A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
X 4284
Országkód
HU
Rekordok száma
5 916

Iratanyag típusa összeírás, lajstrom

A segédlet jellege digitalizált képekkel ellátott kötet szintű adatbázis

Azonosító 281

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések A kötetek fedőlapjain olvasható évköröktől eltérő éveket is találhatunk az egyes kötetekben. Az anyakönyvi kutatásokhoz hasonlóan kutatáskor szélesebb időkör átnézése javasolt, mely akár +/- 10 évet is jelenthet.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő lezárt

Verzióval kapcsolatos információk 1.0
Az adatbázis a katonaállítási mikrofilmgyűjtemény szkennelésével jött létre. A digitális verzió lehetővé teszi az iratok kötetenkénti hozzáférését. A sorozási és születési évkörök pontosítása megtörtént.

Létrehozásában közreműködők Sunkó Attila, Sulyokné Matus Ágnes, Demeczky János, Sávolyné Nagy Erzsébet, Molnár Emese, Szabóné Nánási Veronika, Záros Zsolt, Kenyó Ildikó, Komlósi-Gera Zsófia, Némethné Marján Margit

Létrehozásáért felelős személy Szerényi Ildikó

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 5 916

Összes törzsszámX 4284, X 4285, X 4286, X 4287, X 4288, X 4289, X 4290, X 4291, X 4292, X 4294, X 4295, X 4296, X 4297, X 4298, X 4299, X 4300, X 4301, X 4302, X 4303, X 4304, X 4305

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató