Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944

Böngéssz a bal oldali fa-struktúrában!

1. találat (összesen: 5)

1905.09.20. (34. ülés)

K 27

1905.09.20.

Napirendi pontok
(34. ülés) 1. Javaslat gr. Szapáry Pál főrendiházi tag kinevezésére fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzóvá (ME)
(34. ülés) 2. Javaslat gr. Széchényi Sándor főrendiházi tag, Tolna vármegye főispánjának kinevezésére főrendiházi alelnökké (ME)
(34. ülés) 3. Javaslat Berczelly Jenő kassai ítélőtáblai elnök kinevezésére belső titkos tanácsossá (ME)
(34. ülés) 4. Javaslat Szentgyörgyi Imre budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéki albíró kinevezésére kir. törvényszéki bíróvá a Budapesti Kir. Büntető Törvényszékhez; dr. Madarász Kálmán nagyváradi kir. ítélőtáblai tanácsjegyző albíró kinevezésére törvényszéki bíróvá a Gyulai Kir. Törvényszékhez; dr. Jakó Sándor pécskai kir. járásbírósági albíró kinevezésére bíróvá az Aradi Kir. Törvényszékhez; Gregor Kálmán nyitrai kir. járásbírósági albíró kinevezésére alügyésszé a Nyitrai Kir. Ügyészséghez; dr. Láday István a Kir. Igazságügyminisztériumbaberendelt, budapesti VI. ker. járásbírósági albíró kinevezésére alügyésszé a Nyitrai Kir. Ügyészséghez; Joób Imre liptóújvári kir. járásbírósági albíró áthelyezésére kir. albíróvá a Nyitrai Kir. Járásbírósághoz; dr. Tyrnauer Márk miskolci kir. törvényszéki jegyző kinevezésére albíróvá a Bazini Kir. Járásbírósághoz; Szeles Gyula temeskubini kir. járásbírósági jegyző kinevezésére albíróvá a Lugosi Kir. Törvényszékhez; Sinkovits Géza zalaegerszegi kir. törvényszéki aljegyző kinevezésére albíróvá a Liptóújvári Kir. Járásbírósághoz (IM)
(34. ülés) 5. Javaslat A VII. nemzetközi börtönügyi kongresszuson részt vett államok küldöttei, J. Saint-Aubin, O. Grimanelli, Pierre Chaumié, I. Simon van der Aa. ; Emilio Brusa; Alexandro Skonsés; Mhanasius Typaldo-Bassia; Demetrius Castorkis; A. de Stremoukhoff; dr. D. Mikroff; dr. Reichardt; dr. Friedrich von Engelberg; S. Ogawa; Eduardo Moreira Marques kitüntetésére; a M. Kir. Igazságügyminisztériumból bellyei Rickl Gyula miniszteri tanácsosi címmel felruházott osztálytanácsos, a kongresszus elnöke részére a Ferenc József Rend középkeresztjének adományozására; dr. Kun Béla miniszteri osztálytanácsos részére a Vaskorona Rend III. osztályának adományozására; Balkay István váci, országos fegyintézeti igazgató részére a kir. tanácsosi cím adományozására; Vajna Károly budapesti országos gyűjtőfogházi igazgató részére a kir. tanácsosi cím adományozására; Latzkovszky Lajos kassai kir. javítóintézeti igazgató részére a kir. tanácsosi cím adományozására; dr. Büben Láészló a márianosztrai országos fegyintézet orvosa részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására; Jónás Józsefné a sárospataki leányjavítő intáézet igazgatója részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására (IM)
(34. ülés) 6. Javaslat Gyulányi Lajos miniszteri tanácsos részére a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására; Tőry Gusztáv miniszteri tanácsos részére a Lipót Rend lovagkeresztjének adományozására (IM)
(34. ülés) 7. Javaslat Fejér Károly kézdivásárhelyi járásbíró részére az ítélőtáblabírói cím adományozására (IM)
(34. ülés) 8. Javaslat Schuler József budapesti gyáros részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására (KM)
(34. ülés) 9. Vagonkölcsönző társaságokkal teherkocsik bérletére kötött szerződések meghosszabbítása (KM)
(34. ülés) 10. A Szatmár-bikszádi helyiérdekű vasút építési és üzletberendezési tőkéjének felemelése (KM)
(34. ülés) 11. Javaslat Czekélius Aurél miniszteri tanácsos részére a Szent István Rend kiskeresztjének adományozására (KM)
(34. ülés) 12. Javaslat Vezerle Gyula központi szolgálatra beosztott posta- és távirda igazgató részére a Vaskorona Rend III. osztályának adományozására; Józsa Lajos posta- és távirda főfelügyelő részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására; Fodor József posta- és távirda felügyelő részére a posta- és távirda főfelügyelői cím adományozására (KM)
(34. ülés) 13. Javaslat Weisz Mór a gyulai kötött és szövött iparárugyár vezetője részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására (KM)
(34. ülés) 14. A népoktatási-katonai szolgálati idő viszonos beszámítása (HM)
(34. ülés) 15. Javaslat Franczl Károly honvéd számvivő altiszt özvegye részére nyugdíján felül kegydíj engedélyezésére (HM)
(34. ülés) 16. Javaslat Malajás János szolgálatképtelenné vált próbacsendőr részére kegydíj engedélyezésére (HM)
(34. ülés) 17. Póttartalékosok behívásának ügye (HM)
(34. ülés) 18. Javaslat Mayer Elemér miniszteri irodatiszt részére a segédhivatali igazgatói cím adományozására (FM)
(34. ülés) 19. Győr és Győrsziget árvédelmi műveinek kiépítése (FM)
(34. ülés) 20. Javaslat Neogrády Kálmán alerdőfelügyelő kinevezésére erdőfelügyelővé (FM)
(34. ülés) 21. Javaslat Gaál Gyula földbirtokos, volt gazdasági szaktudósító részére a Vaskorona Rend III. osztályának adományozására (FM)
(34. ülés) 22. Teleki Imre gróf Szolnok-Doboka vármegyei birtokának megvásárlása életjáradék fizetése ellenében telepítési célokra (FM)
(34. ülés) 23. Javaslat Várady Lipót Árpád miniszteri osztálytanácsos és címzetes püspök részére a miniszteri tanácsosi cím adományozására (VKM)
(34. ülés) 24. Javaslat Biron Engelbert kataszteri mérnök nagykorú árvája részére kegydíj engedélyezésére (PM)
(34. ülés) 25. Szabó Elek adótiszt özvegye részére kegydíj engedélyezésére (PM)
(34. ülés) 26. Javaslat Slavnics Milán adótiszt árvái részére kegydíj engedélyezésére (PM)
(34. ülés) 27. Szolgálati idő viszonos beszámítása (PM)

Képek:

Tartalomgazda: MNL OL

Hibás adat jelentése, pontosítás
* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató