MSZMP Békés Megyei Bizottsága Pártbizottsági- és Végrehajtó-bizottsági ülései

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az adatbázis MSZMP Békés Megyei Bizottságának Pártbizottsági és Végrehajtó Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveit tartalmazza, kereshető, OCR-ezett PDF-formátumban, 1957 és 1989 közötti évkörrel.

Adatvédelmi okokból letiltásra kerültek azok az oldalak, ahol szenzitív adatok találhatók, így elsősorban a fegyelmi ügyek és a káderjavaslatok. A támogatói nyilatkozattal rendelkező tudományos kutatók és a betekintésre jogosult további személyek a levéltár kutatótermében férhetnek hozzá a korlátozásmentes digitalizált változathoz. A tiltólistán szereplő napirendi pontokat lásd:

BEKES_TITKOS.TXT

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Az adatbázis eredetileg az interneten került publikálásra, az ARCANUM Kft. által kiadott, Az MKP, MDP, MSZMP megyei (fővárosi) vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1945–1989 címet viselő nagyobb adatbázis részeként, mely az alábbi link alatt elérhető:

http://www.archivportal.arcanum.hu/mszmp/opt/a110521.htm?v=pdf&a=start

Az adatbázis digitalizált iratokkal együtt a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon is elérhető:

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/partiratok/

A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
XXXV.1.
Országkód
HU
Rekordok száma
982

Iratanyag típusa testületi jegyzőkönyv

A segédlet jellege regeszta

Azonosító 102

Intézménykód MNL BéML

Általános megjegyzések Az adatbázis terjedelme 8940 MB.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Sáfár Gyula, Záros Zsolt Béla, Kántás Balázs

Létrehozásáért felelős személy MNL BéML

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 982

Összes törzsszámXXXV.1.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató