Országos Földhitelintézet Birtokpolitikai Főosztálya

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az Országos Földhitelintézet (OFI) Birtokpolitikai főosztályához (Z 135) készült adatbázis felületét használjuk az elkobzott zsidó földbirtokok adatainak rögzítéséhez. Az FM Általános iratok (K 184) állag 27. tételben lettek összegyűjtve az 1939. évi IV. tc. és az 1942. évi XV. tc. rendelkezései értelmében keletkezett dokumentumok: például a zsidóbirtokokról településemként készült kimutatások, az említett törvények alól való mentesítési kérelmek, valamint földhözjuttatási kérelmek a zsidóktól elvett birtokokra vonatkozóan. A zsidóbirtokokról készült településenkénti kimutatások külön sorozatban lettek összegyűjtve, ezért ezek nem találhatóak meg a 27. tétel aktái között, hanem a K 184 állag végén az a/33 sorozatban (raktári egysége 86718674) kell ezeket a kimutatásokat keresni. A cél a két adatbázis, vagyis az FM és az OFI adatbázis összekapcsolásával tulajdonképpen a zsidó birtokok sorsának elejétől a végéig való nyomon követése, a zsidó birtokosok neveinek és a tulajdonukban volt birtoktestek pontos meghatározása. Például a sok Kohn vagy Schwartz nevű személy közül kinek hol voltak birtokai. Mivel a települések is rögzítve vannak, később egy térképes adatbázis is készülhet ebből.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk


A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
Z 135
Országkód
HU
Rekordok száma
2 046

Iratanyag típusa ügyirat

A segédlet jellege darabjegyzék

Azonosító 73

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő

Verzióval kapcsolatos információk 0.1-es verzió

Létrehozásában közreműködők Vass Gergely

Létrehozásáért felelős személy Vass Gergely

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 2 046

Összes törzsszámZ 135

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató