Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944

Böngéssz a bal oldali fa-struktúrában!

1908.04.28. (10. ülés)

K 27

1908.04.28.

Napirendi pontok
(10. ülés) 1. Előirányzat nélküli kiadás a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnál a pozsonyi állami tanítónőképző intézet épülete tatarozási munkálatainak költsége tárgyában (VKM)
(10. ülés) 2. Túlkiadás a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnál a Kolozsvári Karolina Országos Kórház fenntartási költségeinek növekedése tárgyában (VKM)
(10. ülés) 3. Előirányzat nélküli kiadás a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnál a budapesti VI. kerületi állami tanítónőképző intézet kiadásai tárgyában (VKM)
(10. ülés) 4. A Nemzeti Szalon művészeti egyesület részére létesítendő kiállítási helyiség építésére folyósítandó építési segély felemelésének engedélyezése (VKM)
(10. ülés) 5. Előirányzat nélküli kiadás a vallás- és közoktatási tárcánál a budapesti Petőfi-ház céljára a képviselőház határozata alapján biztosított összeg folyósítása tárgyában (VKM)
(10. ülés) 6. Javaslat Stankovics Károly volt helytartótanácsi tanácsos árvája részére kegydíj engedélyezésére (VKM)
(10. ülés) 7. A budapesti evangélikus főgimnázium évi államsegélyének felemelése (VKM)
(10. ülés) 8. A pápai református főgimnázium évi államsegélyének felemelése (VKM)
(10. ülés) 9. Az Országos Nőképző Egyesület Leánygimnáziuma részére évi államsegély biztosítására vonatkozó szerződés megkötése (VKM)
(10. ülés) 10. A székelykeresztúri unitárius gimnázium részére évi államsegély biztosítására kötött szerződés (VKM)
(10. ülés) 11. Hiteltúllépés a vallási- és közoktatási tárcánál a Pasteur Intézet házi szükségletei és a tudományegyetem házi és klinikai szükségleteinél, valamint tatarozási munkálatai költségeinek tárgyában (VKM)
(10. ülés) 12. Javaslat Hartig Sándor miniszteri tanácsosi címmel felruházott és miniszteri osztálytanácsosnak miniszteri tanácsossá; dr. Ary Pál miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárnak osztálytanácsossá leendő kinevezésére (KM)
(10. ülés) 13. Javaslat Ormódi Vilmos az Első Magyar Általános Biztosító Társaság vezérigazgatója részére a Ferenc József Rend középkeresztjének a csillaggal; Szende Károly az Első Magyar Általános Biztosító Társaság vezérigazgató-helyettese és törvényes utódai részére a magyar nemesség és a Szendrői előnév adományozására (KM) (KM)
(10. ülés) 14. Javaslat Francois Lajos budafoki pezsgőgyáros részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására (KM)
(10. ülés) 15. Javaslat Mezei Gyula, az Árvay János és Társa budapesti szalag- és selyemáru kereskedő cég tulajdonosa részére a magyar nemesség és a Mezőcsáti előnév adományozására (KM)
(10. ülés) 16. Javaslat Wollák Soma a budapesti Rosenthal H. Utóda egyenruházati és hadfelszerelési cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Szeitz Gusztáv budapesti csokoládégyáros részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Gürtler Károly gagybátori kereskedelmi kertész részére a cs. és kir. udvari szállítói; Saxlehner Andor a Saxlehner András budapesti budapesti ásványvíz nagykereskedő cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállítói cím, Saxlehner Kálmán a Saxlehner Andor budapesti ásványvíz nagykereskedő cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Ladstätter Jakab a budapesti Ladstätter P. és Fiai szalmakalapgyáros cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Eichenwald Ede csacai borókaszeszgyáros részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Szénásy Béla budapesti papír- és rajzszerkereskedő részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Arnheim Károlyné a budapesti Arnheim S. J. pénzszekrénygyáros cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Bartholovich és Fia eszéki szilvórium kereskedő cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Hillebrand Rezső a Hillebrand V. soproni likőrgyáros cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállítói cím, Holndonner Kálmán a Hillebrand V. soproni likőrgyáros cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállító cím; Vohryzka József a Blaschek Konrád budapesti szabócég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari szállító cím; Karácsony László budapesti szabó részére a cs. és kir. udvari szállítói cím; Neruda Nándor budapesti gyógyszerárus részére a cs. kir. udvari szállítói cím; Seenger Béla a Seenger Béla budapesti kőfaragó cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari kőfaragó mester cím, Seenger Viktor a Seenger Béla budapesti kőfaragó cég tulajdonosa részére a cs. és kir. kőfaragó mester cím; Kozics Ede pozsonyi fényképész részére a cs. és kir. udvari fényképészi cím; Stern József trencséni fényképész részére a cs. és kir. udvari fényképészi cím; Stampfel Hugó a Stampfel Károly pozsonyi könyvkereskedő cég tulajdonosa részére a cs. és kir. könyv- mű- és zeneműkereskedő cím; Benkő Gyula a Grill Károly budapesti könyvkereskedő cég tulajdonosa részére a cs. és kir. udvari könyvkereskedő cím adományozására (KM)
(10. ülés) 17. Javaslat Návay Ernő okleveles mérnök vasúti és hajózási biztossá; Krepuska Lajos okleveles mérnök vasúti és hajózási biztossá; való kinevezésére (KM)
(10. ülés) 18. A kassa-oderbergi vasút beruházásainak és függő tartozékainak fedezéséről szóló törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztése (KM)
(10. ülés) 19. Rendkívüli kiadás a kereskedelemügyi tárcánál tengerészeti hatóság részére szolgálati hajó beszerzése és iskolahajó megrendelése tárgyában (KM)
(10. ülés) 20. Javaslat Pereich Alajos révaltiszt nyugdíjának felemelésére (KM)
(10. ülés) 21. Javaslat Cimponerin Dénes posta és távirdaigazgató részére nyugdíján felül kegydíj engedélyezésére (KM)
(10. ülés) 22. Javaslat dr. Dekker Gyula kir. ítélőtáblai címmel és jelleggel felruházott szabadkai kir. törvényszéki bíró szabadkai kir. törvényszéki elnökké; dr. Zoltán Sándor óbecsei kir. járásbíró újvidéki kir. törvényszéki bíróvá áthelyezéssel, dr. Fischer Frigyes zentai kir. járásbíró újvidéki kir. törvényszéki bíróvá áthelyezéssel, dr. Szathmáry Ödön kalocsai kir. járásbíró nagybecskereki kir. törvényszéki bíróvááthelyezéssel, dr. Debreczeny Barna a debreceni kir. ítélőtáblához berendelt nagykállói kir. járásbíró nyíregyházi kir. törvényszéki bíróvá áthelyezéssel, dr. Sármir Antal budapesti kir. ítélőtáblai fordító balassagyarmati kir. törvényszéki bíróvá, Csiszér János buziásfürdői kir. járásbírósági albíró csíkszeredai kir. törvényszéki bíróvá; Szőke Lajos dévai kir. járásbíró pécskai kir. járásbíróvá áthelyezéssel; dr. Párvy Arvéd budapesti VI. kerületi kir. járásbírósági albíró budapesti VIII.-X. kerületi járásbírósági albíróvá áthelyezéssel, Weidinger Géza a budapesti kir. ítélőtáblához berendelt bírósági jegyző budapesti VI. kerületi kir. járásbírósági albíróvá, Béky Tamás mátészalkai kir. járásbírósági albírócsurgói kir. járásbírósági albíróvá áthelyezéssel, Hollós Nándor egri kir. törvényszéki jegyző az egri kir. járásbírósághoz albíróvá, Rihmer Aladár a pécsi ítélőtáblához berendelt bírósági jegyző tamási kir. járásbírósági albíróvá, dr. Joannovits György Ernő szatmárnémetii kir. törvényszéki jegyző beregszászi kir. törvényszéki albíróvá, Kisgyörgy Sándor naszódi kir. járásbírósági jegyző besztercei kir. törvényszéki albíróvá, Kálló Miklós gyulai kir. törvényszéki jegyzőszeghalmi kir. járásbírósági albíróvá, Gabriel Bertalan nyírbátori kir. járásbírósági jegyző királyhelmeci kir. járásbírósági albíróvá; Ágh Béla teregovai kir. járásbíró pancsovai kir. járásbírósági albíróvá, Nagy Béla pancsovai kir. járásbírósági albíró teregovai kir. járásbíróvá kölcsönös áthelyezéssel; Komáromy Kálmán királyhelmeci kir. járásbíró újaradi kir. járásbíróvá, Horkay Istvám újaradi kir. járásbíró királyhelmeci kir. járásbíróvá kölcsönös áthelyezéssel való kinezésére (IM)
(10. ülés) 23. Javaslat Rácz Gyula szegedi ítélőtáblai bíró részére a kúriai bírói cím adományozására (IM)
(10. ülés) 24. Javaslat Nagy Jenő törvényszéki bíró részére a legfelsőbb elismerés nyilvánítására (IM)
(10. ülés) 25. Hatásköri összeütközés a szatmárnémeti törvényszék és Szatmár vármegye erdődi járásának főszolgabírája között kerítés felállítása és járulékai ügyében (IM)
(10. ülés) 26. Hatásköri összeütközés a nagykikindai törvényszék és Torontál vármegye törökkanizsai járásának főszolgabírája között vízvezeték ügyben (IM)
(10. ülés) 27. Hatásköri összeütközés a budapesti VI. kerületi járásbíróság és a budapesti államrendőrség VI. kerületi kapitánysága között tőke és járulékai ügyében (IM)
(10. ülés) 28. Hatásköri összeütközés a puhói járásbíróság és a puhói járás főszolgabírája között határrendőrségi tiszt szóbeli megsértése miatti ügyben (IM)
(10. ülés) 29. Hatásköri összeütközés a nagyenyedi járásbíróság, illetve a nagyenyedi törvényszék és a nagyenyedi járás főszolgabírája között hatóság elleni kihágási ügyben (IM)
(10. ülés) 30. Hatásköri összeütközés a perlaszi járásbíróság és a nagybecskereki járás főszolgabírája között hivatalos eljárásban lévő adóvégrehajtó ellen elkövetett sértés miatti ügyben (IM)
(10. ülés) 31. Hatásköri összeütközés a bácsalmási járásbíróság és a bácsalmási járás főszolgabírája között birkák zabvetésben legeltetése ügyében (IM)
(10. ülés) 32. Hatásköri összeütközés a szécsényi járásbíróság és a szécsényi járás főszolgabírája között tőke és járulékai ügyében (IM)
(10. ülés) 33. Hatásköri összeütközés a kalocsai járásbíróság és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja között tőke és járulékai iránti sommás perben (IM)
(10. ülés) 34. Hatásköri összeütközés a vallás- és közoktatásügyi miniszter és a közigazgatási bíróság között Rupp Lajos Kornélné Egressy Margit végkielégítési ügyében (IM)
(10. ülés) 35. Hatásköri összeütközés a sepsi járás főszolgabírája és a sepsiszentgyörgyi járásbíróság között falopási ügyben (IM)
(10. ülés) 36. Hatásköri összeütközés Borsod vármegye közigazgatási bizottságának erdei kihágási bírósága és a sajószentpéteri járásbíróság között erdei kihágási ügyben (IM)
(10. ülés) 37. Karátsonyi Jenő gróf budai palotájának a néhai Karátsonyi Guidó által alapított bánlaki hitbizományhoz csatolása és jelzálogos kölcsöne törlesztési határidejének kiterjesztése (IM)
(10. ülés) 38. A bukaresti osztrák-magyar konzulátus helyett a csíkszentmártoni járásbíróság kiküldése a Bukarestben elhalt Geréd Ignác magyar állampolgár hagyatéki ügyében (IM)
(10. ülés) 39. Előirányzat nélküli kiadás a földművelésügyi tárcánál a mezőhegyesi ménesbirtokon emelendő iskola és tanítói lak költségei tárgyában (FM)
(10. ülés) 40. A szakálházai kincstári birtok parcellázása és eladása az Amerikából visszatérők részére (FM)
(10. ülés) 41. Előirányzat nélküli kiadás a földművelésügyi tárcánál a magyaróvári gazdasági akadémia és a breznóbányai földmívesiskola részére birtok és legelőterület vásárlásra a mezőgazdasági képzés céljára (FM)
(10. ülés) 42. A Szerbiával kötött halászati egyezmény becikkelyezésére vonatkozó törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztése (FM)
(10. ülés) 43. Javaslat Tichy Antal uradalmi főtiszt részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására (FM)
(10. ülés) 44. Hajnal József főállatorvos doktori vizsgálatra bocsátása az előképzettség hiányának elnézése mellett (FM)
(10. ülés) 45. Javaslat Zsák Hugó miniszteri osztálytanácsos részére a miniszteri tanácsosi cím adományozására (FM)
(10. ülés) 46. Előirányzat nélküli kiadás a földművelésügyi tárcánál a londoni kiállítás céljára engedélyezett összeg tárgyában (FM)
(10. ülés) 47. Juhász Imre méneskari őrmester részére nyugdíján felül személyi pótdíj engedélyezése (FM)
(10. ülés) 48. Túlkiadások elszámolása a földművelésügyi tárcánál a központi igazgatás dologi kiadásainál, az irodai kiadások, útiköltségek, tatarozási költségek növekedése tárgyában (FM)
(10. ülés) 49. A Bécsben rendezendő nemzetközi vadászati kiállításon való részvétel feltételeinek engedélyezése (FM)
(10. ülés) 50. Képviselők kiküldése a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet számára Olaszországban emelt épület megnyitására és az intézet alakuló közgyűlésére (FM)
(10. ülés) 51. Javaslat Koschovitz Gyula nyugállományú honvéd őrnagy részére nyugdíján felül személyi pótdíj engedélyezésére (HM)
(10. ülés) 52. Túlkiadás a honvédelmi tárcánál a gyalogsági és lovassági géppuskás osztag felállításának költségei tárgyában (HM)
(10. ülés) 53. Javaslat Péscha Miklós országgyűlési képviselő részére a m. kir. udvari tanácsosi cím adományozására (BM)
(10. ülés) 54. Javaslat Holz Adolf községi pénztárnok részére a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására (BM)
(10. ülés) 55. Javaslat Szokoly Alajos Hont vármegye levéltárnoka részére a magyar nemesség adományozására és vezetéknevének Szokolyira változtatására (BM)
(10. ülés) 56. A külföldieknek a magyar korona országai területén való lakhatásáról szóló törvénycikk életbeléptetése (BM)
(10. ülés) 57. Hiteltúllépés a belügyi tárcánál hivatalos lap költségeire engedélyezett 1907. évi hitel tárgyában (BM)
(10. ülés) 58. Túlkiadás a belügyi tárcánál a diftéria szérum előállításához szükséges lovak tartási költségei tárgyában (BM)
(10. ülés) 59. Javaslat Hergloz István Csongrád vármegye tiszteletbeli főjegyzője, nyugalmazott járási főszolgabíró részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására (BM)
(10. ülés) 60. A közegészségügy rendezéséről szóló 1876: XIV. tc. II. rész, I. fejezetének( közegészségügyi szolgálat a községeknél) módosításáról szóló törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztése (BM)
(10. ülés) 61. Javaslat Oreskovic Pál országos népiskolai tanfelügyelő részére a Ferenc József Rend lovagkeresztjének adományozására (HSzDM)
(10. ülés) 62. Javaslat Franges Ottó a zágrábi erdészeti akadémia tanára részére a rendkívüli egyetemi tanári cím és jelleg adományozására (HSzDM)
(10. ülés) 63. Javaslat Haladi Ferenc az országos kormány titkára részére az osztálytanácsosi cím- és jelleg adományozására (HSzDM)
(10. ülés) 64. vJavaslat Parutsh Ferenc animai főbányafelőr részére a Koronás Ezüst Érdemkereszt adományozására (PM)
(10. ülés) 65. Javaslat az állami vasgyárak szolgálatában álló Pobozsny Benő művezető részére a Koronás Ezüst Érdemkereszt; Schmidt István előmunkás részére az Ezüst Érdemkereszt adományozására (PM)
(10. ülés) 66. A fiumei kőolajfinomító vállalkozásainak fejlesztésében való közreműködésért párizsi cégek tagjainak kitüntetése, illetve címadományozás (PM)
(10. ülés) 66. Javaslat Deutsch Henrik a párizsi Deutsch és Társa cég tagjarészére a Ferenc József Rend középkeresztjének csillaggal; Áron Gyula a párizsi Rotschild Ház képviselője részére a Ferenc József Rend középkeresztjének; Barac Milutin műszaki igazgató részére a királyi tanácsosi cím adományozására (PM)
(10. ülés) 67. Javaslat Zalán Károly két kiskorú árvája részére kegydíj engedélyezésére (PM)
(10. ülés) 68. Tóth József pénzügyőri szemlész nyugdíjának felemelése (PM)
(10. ülés) 69. Javaslat Petsch János állampénztári pénzkezelő árvája részére kegydíj engedélyezésére (PM)
(10. ülés) 70. Javaslat Grulich Vince pénzügyi tanácsos árvája részére kegydíj engedélyezésére (PM)
(10. ülés) 71. Lika-Krbava vármegye részére tengeri vámmentes behozatalának engedélyezése (PM)
(10. ülés) 72. A Felső-Bodrogi Vízszabályozó Társulat részére az állami hozzájárulás kedvezmény kiutalványozása (PM)
(10. ülés) 73. A Szolnok-Csongrád Tiszabalparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat részére az állami hozzájárulási kedvezmény kiutalványozása (PM)
(10. ülés) 74. Javaslat Puhalló Mihály nyugalmazott cs. kir. hadnagy részére a magyar nemesség és a Brlogi előnév adományozására (ME)
(10. ülés) 75. A Frankfurtban tartandó I. nemzetközi mentésügyi kongresszusra a Belügyminisztériumból dr. Chyzer Kornél miniszteri tanácsos és dr. Téry Ödön miniszteri osztálytanácsos; a Pénzügyminisztériumból dr. Schandl Emil diósgyőri műtőorvos és dr. Kádár Antal bányakerületi főorvos; a Földművelésügyi Minisztériumból dr. Fáy Gyula miniszteri titkár kiküldése (ME)
(10. ülés) 76. Az állami számvevőszék jelentése az 1907. évi IV. negyedévi túlkiadásokról (ME)
(10. ülés) 77. A központi igazgatás körében alkalmazott tisztviselők jutalmazásának szabályozása (ME)
(10. ülés) 78. Az 1909. évre szóló közösügyi költségvetési előirányzat (PM)
(10. ülés) 79. Állami tisztviselők, altisztek és szolgák lakpénzének megállapítása (PM)
(10. ülés) 80. Az állami hivataloknál alkalmazott díjnokok anyagi helyzetének javítására teendő intézkedések (PM)
(10. ülés) 81. Az állami hivataloknál alkalmazott napibéres hivatalszolgák anyagi helyzetének javítására teendő intézkedések (PM)

Képek:

Tartalomgazda: MNL OL

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató