Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944 - 58893 - Adatlap - AdatbázisokOnline

Ülés : 1903.06.12. (23. ülés)
Napirendi pontok:
(23. ülés) 1. Számvevőszéki jelentések az 1902. év pótnegyedében előfordult túlkiadásokról, előirányzat nélküli kiadásokról és hitelátruházásokról; az 1903. év I. negyedében előfordult túlkiadásokról, előirányzat nélküli kiadásokról és hitelátruházásokról (me)
(23. ülés) 2. Javaslat Groedel Ármin máramarosszigeti nagykereskedő és törvényes utódai részére a magyar nemesség adományozására; Lipthay Pál és Benczúr Emilné szül. Lipthay Apollónia törvényesítésének megerősítésére; Lipthay Pál családnevének, nemességének, címerének és előnevének örökbefogadott fiára, Szerdahelyi Ágoston m. kir. műszaki tanácsosra való átruházására; Petrás Károly Trencsén vármegyei árvaszéki elnök részére a Ferenc József Rend lovagkeresztje kitüntetés adományozására; Tarródy János Sopron vármegyei Sajtostál község bírája részére az Ezüst Érdemkereszt kitüntetés adományozására (BM)
(23. ülés) 3. A cukorra vonatkozó magyar és osztrák törvények átvizsgálása (PM)
(23. ülés) 4. Javaslat Sztrechay Vince trencséni kir. törvényszéki bíró kinevezésére ítélőtáblai bíróvá a Pozsonyi Kir. Ítélőtáblához; Sárffy Károly körmendi kir. járásbírósági albíró kinevezésére járásbíróvá a Körmendi Kir. Járásbírósághoz; dr. Keresztes Ferenc pápai kir. járásbírósági albíró kinevezésére járásbíróvá a Téti Kir. Járásbírósághoz; Drahanovszky Géza aranyosmaróti kir. alügyész kinevezésére járásbíróvá a Perlaky Kir. Járásbírósághoz; dr. Nitsche Győző budapesti VI. ker. kir. járásbírósági albíró kinevezésére törvényszéki bíróvá a Budapesti Kir. Kereskedelmi és Váltótörvényszékhez; dr. Deréky Pál az Igazságügyminisztériumhoz beosztott budapesti VI. ker. járásbírósági albíró kinevezésére törvényszéki bíróvá a Balassagyarmati Kir. Törvényszékhez; dr. Ehrlich Emil veszprémi kir. tőrvényszéki jegyző kinevezésére albíróvá a Gyönki Kir. Járásbírósághoz; Vojtkó Miksa a Budapesti Kir. Ítélőtáblához berendelt bírósági jegyző kinevezésére albíróvá a Budapesti VI. Ker. Járásbírósághoz; Karitsánszky József budapesti kir. büntetőtörvényszéki aljegyző kinevezésére albíróvá a Zólyomi Kir. Járásbírósághoz (IM)
(23. ülés) 5. Hatásköri összeütközés a Rétsági Kir. Járásbíróság és a nógrádi járás főszolgabírója között Horváth János nagyoroszi lakos ellen falopás miatt folyamatba tett ügyben (IM)
(23. ülés) 6. Románia belépése a Bernben 1890. október 14-én létrejött vasúti árufuvarozási nemzetközi kötelékbe (KM)
(23. ülés) 7. Előirányzat nélküli kiadás a Földművelési Minisztérium költségvetésében a fiumei újrakpart feltöltésének költségeire (KM)
(23. ülés) 8. Gazdasági munkás tartalék kialakítása (FM)
(23. ülés) 9. Engedély Gretschl Ödön számtanácsos részére, hogy a Budai Hegypálya Rt. felügyelő bizottsági tagsági állását elfogadhassa (FM)
(23. ülés) 10. Átmetszési munkálat engedélyezése a Tisza folyón (FM)
(23. ülés) 11. Vetőmag segély engedélyezése Szilágy vármegye részére (FM)
(23. ülés) 12. Javaslat Ébersz Károly számvevőségi igazgató részére a Vaskorona Rend III. osztálya kitüntetés adományozására (FM)
(23. ülés) 13. Javaslat dr. Stand Kálmán m. kir. honvéd ezredorvos özvegye, szül. Medgyaszay Ilka részére kegydíj engedáélyezésére (HM)
(23. ülés) 14. Javaslat dr. Csiky Kálmán m. kir. József műegyetemi nyugalmazott rendes tanár részére az udvari tanácsosi cím adományozására; Benedek János lépésfalvi evangélikus tanító részére a koronás Ezüst Érdemkereszt kitüntetés adományozására; dr. Kováts Gyula budapesti tudományegyetemi nyilvános rendes tanár részére a magyar nemesség és a Keveházi előnév adományozására (VKM)
(23. ülés) 15. Előirányzat nélküli kiadások a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium költségvetésében a gimnáziumoknál és a tudományegyetemeknél a dologi kiadások terén; a Filharmóniai Társaság 50. évi fennállásának alkalmából rendezett ünnepélyek költségeire (VKM)
(23. ülés) 16. Az 1903. évi költségvetésben szereplő némely új javadalmazás felhasználása (VKM)