Pártiratok

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a jogelőd kommunista pártok iratanyagának online gyűjteménye

Keress a Pártiratok anyagában!

Pártiratok

Az 1945 utáni magyarországi kommunista diktatúra két meghatározó állampártja a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) volt. Értekezleteiken, testületeiken hozott döntéseik nagy hatással voltak az ország sorsára és a magyar lakosság hétköznapjaira is. Az adatbázisok az állampártok országos testületi ülések jegyzőkönyvek napirendi pontjainak tartalmi kivonatát, számos esetben az iratok digitalizált verzióját is tartalmazza. Több megyei pártbizottság iratanyaga is hozzáférhető. Kuriózum, hogy sok pártirat audiovizuális formában kutatható az Orsós hangszalagok adatbázisban.

Pártszervezet

Adatbázis

Orsós szalagok adatbázisa

Orsós szalagok adatbázisa - Az audiovizuális dokumentumok a 20. század kitüntetett figyelmét érdemlő, új lehetőségeket felkínáló emlékei, amelyek kezelésmódjukat tekintve is jelentősen eltérnek a több száz éves hagyománnyal rendelkező írásos anyagoktól. A levéltári gyűjtemények esetében tradicionálisan alkalmazott módszerek és eszközök ugyanis sem az audiovizuális dokumentumok tárolására, sem azok kezelésére nem ideálisak. A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben az iratanyag mellett több...

Adatbázis

MDP jegyzőkönyvek

Az adatbázis a Magyar Dolgozók Pártja alábbi országos testületei üléseinek napirendi pontjait és azok tartalmi kivonatát tartalmazza, a következő évkörökkel: Kongresszusok és konferenciák, 1948-1954. Központi Vezetőség, 1948-1956. Politikai Bizottság, 1948-1954. Titkárság, 1948-1956. Szervező Bizottság, 1948-1953.Az adatbázis alapjául az alábbi, könyv formában publikált levéltári segédletek szolgáltak: T. Varga György: Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek...

Adatbázis

MSZMP jegyzőkönyvek

Az adatbázis a magyar Magyar Szocialista Munkáspárt alábbi országos testületei üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjainak tartalmi kivonatát, valamint egyes esetekben az iratok digitalizált változatát is tartalmazza, a következő évkörökkel: Központi Bizottság, 1956-1970 Politikai Bizottság, 1956-1989Szervező Bizottság, 1956-1957Titkárság, 1956-1980Elnökség, 1989A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak: Németh Jánosné: Az MSZMP...

Linkgyűjtemény

A pártállam funkcionáriusainak adatbázisa, 1948–1989 Rákosi Mátyás iratai Nemzeti Emlékezet Bizottsága
* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató