MDP iratok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az adatbázis az MDP alábbi, Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő testületei üléseiről készült jegyzőkönyvek regesztáit tartalmazza a következő évkörökkel:


A megyei pártbizottság által tartott különféle tanácskozások jegyzőkönyvei, 1948-1956.

A megyei titkárok iratai, 1948-1956.
(Megyjezés: ehhez az anyaghoz nem készült napirendi pont jegyzék, csak őrzési egység leltár!)

Az MDP megyei pártértekezleteiről készített jegyzőkönyvek, 1950-1954.


Az MDP Szolnok Megyei Bizottsága (1954-től Végrehajtó Bizottsága) üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956.


Az MDP Szolnok Megyei Választmánya (1954-től Pártbizottsága) üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956.


Az MKP és az SZDP Szolnok megyei egyesítő konferenciájáról készített jegyzőkönyv, 1948. május 23.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Az adatbázis korábban az intereten került publikálásra, az alábbi webhelyen, az ARCANUM Kft. által publikált Az MKP, MDP, MSZMP megyei (fővárosi) vezető testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1945–1989 című adatbázis részeként:

http://www.archivportal.arcanum.hu/mszmp/opt/a110521.htm?v=pdf&a=start


Az adatbázis digitalizált iratokkal együtt elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portál felületén is:

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/partiratok/

A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására

A segédlet Dublin Core szabvány szerint készült.

Törzsszám
XXXV. 39. fond 1. fcs.
Országkód
HU
Rekordok száma
525

Iratanyag típusa testületi jegyzőkönyv

A segédlet jellege regeszta

Azonosító 153

Intézménykód MNL JNSzML

Általános megjegyzések Az adatbázis terjedelme 0,42 MB

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő lezárt

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők Záros Zsolt Béla, Kántás Balázs

Létrehozásáért felelős személy MNL JNSzML

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai Microsoft Excel 2003

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma 525

Összes törzsszámXXXV. 39. fond 1. fcs.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató