Nagy Imre és társai elleni per

A segédlet leírására vonatkozó adatok

A Nagy Imre és társai peréről készült iratok személyes és különleges adatokat tartalmaznak, ezért a 2011. évi CXII. törvény, illetve az 1995. évi LXVI. törvény értelmében korlátozás nélkül nem nem hozhatóak nyilvánosságra.
Az iratok teljes körű megismeréséhez támogatói állásfoglalás és levéltári kutatási engedély szükséges. Erről további információk a kutatótermi szabályzatban találhatóak:

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/kutatotermi_szabalyzat

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

A digitalizált iratok és hangfelvételek először az OL Digitarchiv szolgáltatásán keresztül kerültek közzétételre 2008-ban.

Az adatbázis az alábbi DVD-formátumú forráskiadvány alapján készült:

Megrendült a világ. A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata, szerkesztette Hanák Gábor és Szabó Csaba, Kossuth Kiadó–Magyar Országos Levéltár–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára, Budapest, 2008. (DVD–ROM).

1958 februárjában, áprilisában és júniusában a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa az MSZMP vezetőinek közvetlen felügyeletével pert folytatott Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen.
Fél évszázaddal a döbbenetes események után végre hozzáférhetővé váltak a per anyagai, mert a Magyar Országos Levéltár, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, együttműködésben az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárával a közelmúltban digitalizálta a per során keletkezett irat- és hangzóanyagot – a 12 tárgyalási nap 70 órányi hanganyagát szó szerint leírva és ellenőrizve 27 ezer oldal digitalizált képet eredményezett –, és sajtótájékoztató keretében bemutatta azt az Országos Széchényi Könyvtárban.


A tárgyalási napok hangfelvételeinek rendelkezésre álló leiratait az OSA honlapján közzétette:

http://w3.osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2107&Itemid=2259&lang=hu

A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
MOL XX-5-h
Országkód
HU
Rekordok száma

Iratanyag típusa jegyzőkönyv

A segédlet jellege darabjegyzék

Azonosító 265

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések

Az adatbázis jelenleg digitális iratokat nem tartalmaz.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő lezárt

Verzióval kapcsolatos információk A per hanganyagát és szó szerinti leiratát a Kossuth Kiadó gondozásában megjelent Megrendült a világ című DVD–ROM tárta a nyilvánosság elé. A kiadvány a hanganyag és a szöveg egyidejű hallgatásán és olvasásán kívül lehetőséget kínált az egyes tárgyalási napok tartalomjegyzéke, a jegyzőkönyvekről készült fotók megtekintésére, valamint szó szerinti keresést tesz lehetővé a szövegben.

Létrehozásában közreműködők

Létrehozásáért felelős személy MNL OL

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma

Összes törzsszámMOL XX-5-h

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató